ČLÁNOK
Poslanci chcú zmiernit systém vrátenia nadmerného odpoctu DPH
26. februára 2003

Skupina poslancov financného výboru NR SR pripravila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá by mala zmenit platný systém vrátenia nadmerného odpoctu dane. Danové úrady by podla nej mali vrátit uplatnený nadmerný odpocet DPH do 30 dní všetkým podnikatelom, ktorí preinvestujú do nákupu alebo technického zhodnotenia investicného majetku v danom zdanovacom období spolu viac ako 600 tis. Sk. Podla platného zákona totiž vráti danový úrad nadmerný odpocet do mesiaca len tým podnikatelom, ktorí preinvestujú do nákupu jednej veci 600 tis. Sk, pricom platný zákon neuvažuje ani s investíciami do technického zhodnotenia. Podla predsedu financného výboru Pála Farkasa by sa novelou mali zabezpecit pre podnikatelov rovnaké podmienky bez ohladu na štruktúru nakúpeného majetku.

Právna norma, ktorú poslanci prerokujú v prvom cítaní na súcasnej schôdzi parlamentu, by mala tiež zaradit repkový olej medzi položky zdanované zníženou 14-percentou sadzbou DPH. Ide o potravinu, ktorá sa v súcasnosti zdanuje základnou sadzbou 20 %, kým napr. slnecnicový olej patrí do skupiny tovarov zdanovaných zníženou sadzbou DPH.

Od zaciatku roka sa zmenili podmienky odpocítavania DPH na vstupe a tiež systém vrátenia nadmerného odpoctu dane. Nadmerný odpocet platitela DPH za zdanovacie obdobie sa uspokojuje z jeho vlastnej danovej povinnosti v nasledujúcich obdobiach, najneskôr do 5 rokov. Len v troch prípadoch refunduje danový úrad nadmerný odpocet do 30 dní od podania danového priznania.

Nárok na skoršie vrátenie nadmerného odpoctu DPH majú od januára len danovníci, u ktorých vývoz tovaru, služieb a medzinárodná preprava predstavuje najmenej 30 % uskutocnených zdanitelných plnení alebo danovníci, u ktorých dan na výstupe za tovary a služby zdanované zníženou 14-percentnou sadzou presiahne 50 % celkovej dane na výstupe. Okrem toho vráti danový úrad nadmerný odpocet do 30 dní aj platitelom DPH, ktorých nadmerný odpocet prevýši 100 tis. Sk z titulu nákupu hmotného investicného majetku za vyše 600 tis. Sk, pricom DPH pripadajúca na kúpený majetok musí prevýšit 50 % dane na výstupe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS