ČLÁNOK
Poslanci by mali návrh zákona o elektronickom obchode vrátiť vláde
2. októbra 2003

Slovenská asociácia pre elektronický obchod, IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť a Partnerstvá pre prosperitu odporúčajú poslancom Národnej rady SR, aby v prvom čítaní vrátili zákon o elektronickom obchode vláde na prepracovanie. Agentúru SITA o tom informoval Milan Ištván z občianskeho združenia Partnerstva pre prosperitu.

Podľa spoločného stanoviska predložený návrh zákona o elektronickom obchode nevytvára dostatočné legislatívne podmienky, ktoré by motivujúco pôsobili na rozvoj elektronického obchodu v SR. Jeho schválením v súčasnej podobe sa formálne naplní bod legislatívneho plánu vlády, ale bez stimulačných prínosov na komerčnú sféru a spotrebiteľov. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, predložený návrh zákona je iba prekladom Direktívy Európskej únie (EÚ), nereaguje na reálne potreby SR a nevytvára stimuly a právne prostredie pre rozvoj všetkých aspektov elektronického obchodu. Asociácie a združenia podpísané pod spoločným stanoviskom súčasne ponúkajú spoluprácu pri príprave nového znenia zákona.

K najdôležitejším nedostatkom návrhu patrí podľa informatikov najmä to, že zákon svojím obsahom a dosahom neovplyvní v očakávanej miere súčasný stav elektronického obchodovania na Slovensku, nenaplní očakávania podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti elektronického obchodu a nie je podnetom pre tvorbu legislatívneho prostredia podporujúceho elektronický obchod. Taktiež rozsah a obsah zákona nezodpovedá obsahu bežných zákonov a obsah jeho paragrafov neupravuje obchodné vzťahy a platnosť obchodných dokumentov. Obsah aj štruktúra zákona zodpovedá legislatívnej norme v úrovni smernice a nie v úrovni zákona.

Ako sa ďalej uvádza v spoločnom stanovisku, zákon vôbec nespomína existujúci Zákon o elektronickom podpise a nevyužíva jeho existenciu a očakávané použitie v oblasti overovania platnosti obchodných vzťahov a dokumentov. Zákon nemá ani nadväznosť na právne predpisy, ktoré súvisia s elektronickým obchodom a štruktúra zákona nedáva priestor pre jeho neskoršiu novelizáciu. Zákon nestimuluje podnikateľskú komunitu v oblasti elektronického obchodovania a nevytvára podmienky pre rozvoj eGovernmentu na Slovensku. Posledným závažným nedostatkom podľa stanoviska je, že zákon vychádza iba z jednej smernice EÚ, ale nezohľadňuje ďalšie predpisy EÚ týkajúce sa elektronického obchodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS