ČLÁNOK
Poslanci budú skúmať prevod akcií VSŽ
17. januára 2002

Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie začne v pondelok 21. januára s realizáciou poslaneckého prieskumu vo veci sporného predaja 21,24 % akcií z vlastníctva Transpetrolu. „Naším cieľom je vniesť do celej záležitosti objektívnejší pohľad,“ uviedol pre agentúru SITA predseda výboru Jaroslav Volf.

Podľa Volfa sa prieskum začne kontrolou kompletnej dokumentácie súvisiacej s transakciou. „Chceme zmapovať dokumentáciu k obchodu ešte od čias rokovaní s U.S. Steelom, konfrontovať ju s vyjadreniami zúčastnených strán a prípadne zistiť mieru zodpovednosti,“ informoval Volf. Medzitým už požiadal všetky dotknuté strany o stanovisko k predmetu prieskumu.
Vo veci predaja takmer 3,5 mil. akcií VSŽ ako aj následného prevodu ďalších akcií z dňa 21. decembra sa už uskutočňuje kontrola ministerstva hospodárstva a vyšetrovanie Úradu pre finančný trh (ÚFT). Oba subjekty skúmajú konanie vedenia Transpetrolu počas transakcie ako aj napĺňanie komisionárskej zmluvy medzi Transpetrolom a Slovenskou sporiteľňou, ktorá obchod uskutočnila. ÚFT predbežným opatrením z 8. januára uložil Burze cenných papierov v Bratislave na 30 dní pozastaviť vyrovnanie obchodov.

Výsledky kontroly konania vedenia Transpetrolu v súvislosti s predajom 21,24 % akcií VSŽ nie sú zatiaľ známe. Štvorčlenná komisia odboru kontroly Ministerstva hospodárstva (MH) SR má na uzavretie svojho konania určený termín do budúceho piatku. „Bol by som rád, keby kontrolu ukončili aj skôr, najlepšie naraz s rozhodnutím Úradu pre finančný trh,“ uviedol pre agentúru SITA minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Okrem preverenia spôsobu vydávania pokynov a napĺňania komisionárskej zmluvy medzi Transpetrolom a Slovenskou sporiteľňou minister Ľ. Harach požiadal tiež predsedu hospodárskeho výboru Národnej rady SR Jaroslava Volfa, aby uskutočnil poslanecký prieskum. Prieskum sa má zameriavať na všetky zúčastnené subjekty, vrátane samotného MH.
Kontrolu efektívnosti a výhodnosti postupu predstavenstva Transpetrolu pri prevode akcií VSŽ nariadil Ľ. Harach 9. januára. Minister zároveň poveril predsedu Dozornej rady Transpetrolu Jozefa Keisera preveriť postup predstavenstva firmy. Podľa informácií rezortu hospodárstva už prvé zistenia kontroly naznačili určité nedostatky formálneho i vecného charakteru.

Úrad pre finančný trh (ÚFT) predbežným opatrením z 8. januára uložil Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pozastaviť vyrovnanie obchodov s akciami VSŽ zo dňa 21. decembra 2001 po dobu 30 dní. Balík 3 494 017 akcií VSŽ mal na základe anonymného obchodu uskutočneného 21. decembra 2001 získať od Transpetrolu Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. (SMD). Tento balík akcií zodpovedá 21-percentnému podielu na základnom imaní VSŽ. Obchod sa uskutočnil pri cene 160 Sk za akciu. V rovnaký deň sa uskutočnil aj ďalší obchod s akciami VSŽ. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. V pondelok 7. januára SMD predal priamym obchodom zvyšných 1 542 284 akcií VSŽ dvom členom BCPB pri cene 161 Sk za akciu. Minister podľa vyhlásenia z 9. januára nenesie politickú ani inú zodpovednosť za pozastavené obchodovanie s akciami VSŽ na BCPB. Samotný obchod totiž na základe zmluvy s Transpetrolom uskutočnila Slovenská sporiteľňa a nie ministerstvo hospodárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS