ČLÁNOK
Poskytnutie štátnej záruky pre Slovenské elektrárne bolo podľa MF zákonné
17. januára 2002

Poskytnutie štátnej záruky Investičnej a rozvojovej banke (IRB) na úver Slovenským elektrárňam (SE) bolo v súlade so zákonom o štátnej pomoci. Záruka totiž nebola poskytnutá v rámci pomoci elektrárňam, ale na základe zákona o rozpočte na reštrukturalizáciu bánk. Hoci poskytovanie štátnych záruk SE momentálne pozastavili, táto záruka medzi ne nepatrí. Ide o záruku banke, nie elektrárňam. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerky financií Peter Papanek. Reagoval tak na výhrady Úradu pre štátnu pomoc (ÚŠP) voči poskytnutiu štátnej záruky Ministerstvom financií SR (MF).

Vláda SR vo svojom uznesení z 19. decembra minulého roka konštatovala, že prostriedky získané za dlhopisy emitované SE budú použité na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva. Súčasne odporučila predsedovi ÚŠP udeliť neodkladne súhlas s poskytnutím nepriamej štátnej pomoci s prevzatím štátnej záruky. Ten však elektrárňam štátnu záruku neposkytol.

Štátna záruka sa týka dlhopisov SE v hodnote 2,9 mld. Sk. Mimoriadne valné zhromaždenie elektrární schválilo vydanie cenných papierov 13. decembra minulého roku. V rovnakom čase rozhodla vláda SR o poskytnutí záruky. V prípade realizovania štátnej záruky na dlhopisy by celková suma štátnych záruk poskytnutých SE v minulom roku dosiahla 5,9 mld. Sk. Po rozdelení elektrární na výrobnú a prenosovú časť a samostatné teplárenské podniky sa emitentom dlhopisov stali novovzniknuté výrobné elektrárne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS