ČLÁNOK
Posadnutí efektívnosťou
15. februára 2003

Nad odvetvím informačných technológií visí otáznik. Veľký otáznik. Aký katalyzátor znova naštartuje jeho rast? V minulosti sme na túto otázku dokázali vždy dať odpoveď. Rast je dôsledok technologického pokroku. Nové technológie, či išlo o centrálny server, mikroprocesor, grafické používateľské prostredie alebo internetové protokoly, vždy spustili novú vlnu dopytu. Tentoraz sa to však nezopakuje.

Transformácia činností

Nechcem, aby došlo k nedorozumeniu. Technická inovácia vôbec na význame nestratila. V IBM sme práve dovŕšili dekádu, počas ktorej naša firma neustále viedla v počte udelených patentov, takže chápeme zásadný význam neustáleho technického pokroku. Dnes však už tiež vieme, že v odvetví, ktoré nadobudlo také rozmery a zrelosť, nie jedna, ale ani celý kontajner technologických hračiek

nepresvedčí zákazníkov, aby do informač-ných technológií investovali ďalšie tisíce miliárd dolárov.

Čoraz viac to platí najmä v prostredí, kde treba šetriť nákladmi. Nedokážem si spomenúť na spoločnosť alebo inštitúciu, bez ohľadu na jej veľkosť, odvetvie alebo región, ktorá by nebola posadnutá produktivitou. Ako ju však dosiahnuť? Kde budú zákazníci hľadať nový zdroj úspory nákladov a zvyšovania efektívnosti?

Ide o krátkodobý problém. Z dlhodobého hľadiska nám zákazníci hovoria, že sú pripravení investovať, no nie do ďalších čiastkových technológií, ani do postupného zlepšovania. Svoje peniaze sú ochotní vynaložiť, len ak im produkty, služby a myšlienky pochádzajúce z nášho odvetvia pomôžu pri transformácii činností a budovaní úplne nových podnikateľských modelov. Použili technológie na automatizáciu podporných činností. Pretvorili podnikové činnosti a útvary. Sploštili organizačnú štruktúru. Činnosti, ktoré nie sú kľúčové, outsourcovali. Čo môžu ešte urobiť?

Môžu všetky automatizačné systémy donútiť spolupracovať, aby celá firma dokázala reagovať rýchlo, pružne a s nízkymi nákladmi na akýkoľvek problém, ktorý sa pred ňou zrazu vyskytne. Aspoň to počúvam takmer od každého zákazníka, s ktorým rokujem – či ide o banku, univerzitu, orgán štátnej správy, nemocnicu alebo výrobnú spoločnosť. Čelia zmenám na kapitálových trhoch, zmenám dopytu, ponuky aj cien. Zmení sa situácia na trhu práce, zmenia sa priority zákazníkov, zamestnancov, študentov, a občanov. Spoločnosti chcú byť schopné reagovať okamžite, všetkými zdrojmi, ktoré majú k dispozícii, ako aj zdrojmi svojich dodávateľov, partnerov a distribútorov.

Komplexná integrácia

Chcú byť v podstate tým, čo v IBM nazývame e-biznis typu on demand. Rád by som vyvrátil jednu mylnú predstavu o význame prívlastku „on demand“. Nejde len o výpočtové systémy na báze odberu. Takéto systémy majú nepochybne pre klientov veľkú cenu. Ak majú podniky zvýšiť svoju pružnosť a variabilitu, budú potrebovať flexibilnejšiu a všestrannejšiu metódu nákupu a financovania informačných technológií. Model predaja pay-as-you-go je založený na priebežných platbách a oslobodzuje zákazníkov od veľkej počiatočnej investície spojenej s tradičným vlastníctvom technologického majetku. Dovoľuje im sústrediť sa na kľúčové činnosti a využívať omnoho viac výpočtových zdrojov, než si môžu dovoliť priamo vlastniť a spravovať.

Takéto vysvetlenie podstaty termínu on demand však nie je úplné. Neobsahuje zatiaľ princíp komplexnej integrácie. Neobsahuje myšlienku autonómnych systémov. A navyše nedáva odpoveď na zásadné otázky kultúry, riadenia a etiky, ktoré treba vyriešiť, ak chceme využiť mimoriadne príležitosti, ktoré pred nami stoja.

Bez ohľadu na to, ako nový model podnikania nazveme, naši klienti naň postupne prechádzajú. Ide o model podporený novým druhom výpočtovej infraštruktúry, ktorá je integrovaná a virtualizovaná nad úrovňou disparátnych fyzických systémov. Navyše sa dokáže po väčšinu času spravovať sama.

Nové hodnoty

Vytvorenie takej infraštruktúry si bude vyžadovať snahu a spoluprácu v celom našom odvetví. Nezaobídeme sa ani bez mnohých nových objavov a zdokonalení. Je potrebné integrovať nielen technológie s technológiami, ale aj techniku s podnikateľskou víziou. Bude treba tiež dôraznejšie podporiť otvorené platformy a spoločné normy.

Keď dokážeme urobiť tento krok, zbavíme sa špecifických architektúr a snahy všetko kontrolovať, odkryjeme si podstatne väčšie príležitosti. Či hovoríme o raste v krátkodobom horizonte, vyplývajúcom zo znižovania nákladov a zvyšovania produktivity, alebo o trvalom raste, ktorý vzniká spolu s objavom nových hodnôt, ďalší bilión dolárov investícií do IT bude vychádzať z fundamentálneho faktu: preorientovania IT odvetvia na potreby zákazníka.

Sam Palmisano

Autor je prezidentom

a výkonným riaditeľom IBM


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS