ČLÁNOK
POS očakávajú podporu vlády
12. februára 1999

Považské strojárne, a.s., Považská Bystrica (POS) sa prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Považské strojárne Letecké motory (PSLM) zúčastňujú taliansko-ruského projektu cvičného lietadla JAK/AEM-130. Program sa nachádza v štádiu prototypových skúšok na tzv. demonštrátori, v ktorom sú zamontované motory z PSLM. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Igor Teleky, marketingový riaditeľ HTC Holding, a.s., ktorá je stopercentným vlastníkom PSLM.
Spolupracujúcimi partnermi sú z ruskej strany projekčná kancelária Jakovlev a výrobný závod Sokol, z talianskej strany výrobca lietadiel Aermacchi. „Ruská strana trpí absolútnym nedostatkom prostriedkov a tým neschopnosťou plniť záväzky v zmysle dohôd,“ upozornil I. Teleky. V Taliansku program podporuje vláda v rozsahu 360 mld. ITL (približne 7,9 mld. Sk) na najbližších šesť rokov, pričom na roky 1999 a 2000 je určených 100 mld. ITL (približne 2,2 mld. Sk). Od slovenských ministerstiev hospodárstva a obrany spoločnosť očakáva, že budú komunikovať s talianskym výrobcom Aermacchi a oficiálne požiadajú o ponuku na dodávku. Zároveň by sa malo aktualizovať uznesenie vlády z roku 1996, ktoré prehlásilo program uvedeného leteckého motora za vládny rozvojový program tak, aby podpora zahŕňala aj priamu účasť na financovaní dokončenia vývoja a kvalifikácie motorov.
„Slovenská vláda by mala súhlasiť s deblokáciou pohľadávky voči Ruskej federácii (RF) vo výške odhadovaných nákladov na dokončenie vývoja a skúšky lietadiel v uvedenom projekte na úrovni približne 60 mil. USD (asi 2,25 mld. Sk). Podmienkou však je, aby SR nahradila doterajších ruských partnerov v projekte, ktorých podiel predstavuje podľa uzatvorených dohôd 50 % (každý po 25 %) a stala sa novým zahraničným partnerom pre taliansku stranu,“ vysvetlil marketingový riaditeľ HTC Holding. I. Teleky doplnil, že spoločnosť požiadala Eximbanku o vystavenie bankovej záruky za „dobré vykonanie“ vo výške 10 % z ročnej hodnoty zmluvy na generálne opravy motorov DV-2 Ministerstvom národnej obrany Egypta ešte za rok 1998. Vydanie bankovej záruky je podmienkou začatia generálnych opráv a dovozu motorov na opravy do PSLM. V prípade neúspechu rokovaní môže prísť k vypovedaniu zmluvy z egyptskej strany a následným požiadavkám na slovenskú vládu nahradiť spôsobené škody.
Motor DV-2 bol vybraný vo výberovom konaní v roku 1994. Časový harmonogram výroby deviatich motorov pre prvé štyri lietadlá predpokladá 18 mesiacov od podpísania kontraktu. Podobné časové parametre má aj dodávka motorov v modifikácii DV-2A pre českého výrobcu Aero Vodochody. Podmienkou dodržania harmonogramu je zabezpečenie financovania na úrovni 984 mil. Sk, z toho pre dokončenie vývoja českej verzie sa uvažuje so 189 mil. Sk.
Harmonogram výroby predsériových skúšobných lietadiel, následná výroba lietadiel pre prvého zákazníka a harmonogram výroby motorov z POS sú vzájomne previazané. Výlet prvého zo štyroch predsériových kusov by sa mal uskutočniť v treťom štvrťroku 2000 a posledného o rok neskôr. Prvé sériové lietadlo by pre zákazníka malo byť dodané v treťom štvrťroku 2003 a dvanáste koncom roku 2004.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS