ČLÁNOK
Poradenské služby stáli VSŽ do polovice augusta 412 mil. Sk
10. septembra 1999

Pre týždenník Oceľ Východu to povedala riaditeľka Treasury VSŽ Mária Hakulinová. Tieto náklady vyplývajú bezprostredne z Listiny záväzkov, ktorú podpísali 30. novembra 1998 za VSŽ Holding, a.s., prezident Július Rezeš, viceprezident pre financovanie Pavol Miškov a predseda dozornej rady Alexander Rezeš.

Ďalšie náklady sú podľa M. Hakulinovej spojené s poradenskými službami právnických firiem Squire, Sanders and Dampsey a Linklaters and Pains, ktoré sa podieľajú na príprave Dohody o stabilizácii. Firmu Linklaters and Pains vybralo bývalé vedenie VSŽ a náklady na jej činnosť tvoria 6 % z celkovo vynaložených finančných prostriedkov. Činnosť Squire, Sanders and Dampsey tvorí 3 % nákladov. Ďalšou spoločnosťou podieľajúcou sa na celkových nákladoch 4,5 % je USX Engineering & Consulting, ktorá sa zúčastňovala prípravy päťročného plánu VSŽ.

„Keby Dohoda o stabilizácii podpísaná už 25. marca tohto roka vo Viedni nadobudla platnosť, mohli sme ušetriť nemalé finančné prostriedky,“ povedala riaditeľka Treasury. V tom čase totiž VSŽ vynaložili na poradenské firmy iba 134 mil. Sk. Ďalšie vyjednávania, overovania informácií a monitorovanie podniku priniesli strojnásobenie nákladov v porovnaní s marcom.

M. Hakulinová odmietla informácie o možnom prepojení niektorých poradenských firiem so súčasným vrcholovým vedením hutníckeho kombinátu. Pripustila, že poradenskú firmu Milford Associates založil John J. Frishkopf, ktorý v železiarňach najprv pôsobil ako poradca v oblasti financií, potom ako výkonný viceprezident VSŽ pre financie a od 1. septembra sa opäť venuje len poradenskej práci.

Poradenské firmy pôsobili vo VSŽ aj v predchádzajúcom období. V roku 1997 minula firma na poradenské služby 2 mld. Sk, vlani 1,9 mld. Sk. „Platíme za záväzky z minulosti. Za rok 1997 nám daňová kontrola zvýšila daňový základ o 878 mil. Sk, z toho kvôli poradenstvu, reklame a sponzoringu je to okolo 500 mil. Sk,“ upozornila M. Hakulinová. Z tejto pripočítateľnej položky musí spoločnosť ešte odviesť daň plus penále, takže celkovo vynaloží 630 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS