ČLÁNOK
Porada ekonomických ministrov odporučila privatizačný projekt SPP
3. apríla 2001

Porada ekonomických ministrov po posúdení základného privatizačného projektu Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Bratislava (SPP) odporučila vláde schváliť návrh na rozhodnutie o privatizácii podniku. Materiál obsahuje návrh na založenie akciovej spoločnosti a na rozdelenie akcií SPP na dve časti. V trvalej účasti štátu ostane 51-percentný balík akcií SPP a zvyšných 49 % akcií bude ponúknutých na predaj. Podľa ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej, ostane 51-percentný balík v portfóliu Fondu národného majetku, výkon akcionárskych práv k týmto akciám by mal však fond previesť na Ministerstvo hospodárstva SR.

Hodnota majetku SPP, ktorý by sa mal vložiť do novovytvorenej akciovej spoločnosti, predstavuje 57,516 mld. Sk. Do privatizácie vstupuje majetok všetkých dvanástich odštepných závodov SPP. Majetok, u ktorého nebolo možné osvedčiť jeho štátne vlastníctvo, predstavuje približne 100 mil. Sk, z čoho sumu vyše 50 mil. Sk predstavujú pozemky.

O spôsobe privatizácie 49-percentného balíka akcií rozhodne vláda. Poradca pre privatizáciu SPP poskytne stanovisko k alternatívam privatizačného postupu začiatkom mája. Okrem možnosti predaja celého balíka strategickému investorovi je navrhovaná aj alternatíva predaja časti akcií prostredníctvom kapitálového trhu. Na trh by mohlo ísť až 15 % akcií. Akciovú spoločnosť by mal Fond národného majetku založiť 1. mája. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku zatiaľ eviduje dvoch záujemcov o SPP. Jedným z nich je však fyzická osoba, ktorá mala záujem o konkrétne odštepné závody. Druhým záujemcom je subjekt z Belgicka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS