ČLÁNOK
Poplatky znevýhodňujú repooperácie s nízkym objemom prostriedkov
24. apríla 2001

Michal Gajdica zo spoločnosti Palčo Brokers, o. c. p., a.s. si myslí, že poplatky Burzy cenných papierov v Bratislave znemožňuju uzatváranie repoobchodov kvôli vysokým urokovým nákladov v prípade krátkych lehôt splatnosti a malých objemov cenných papierov a finančných prostriedkov. Uviedol to pre Finančné noviny.

„Problém, na ktorý upriamujem pozornosť je predražovanie celkového úrokového nákladu v prípade nízkoobjemových obchodov resp. repo-operácií s krátkou splatnosťou. Poplatky, ktoré si burza účtuje za nahlásenie, môžu v uvedených prípadoch až niekoľkonásobne predražiť úverové náklady V kalkulácii, ktorú som pripravil nie je zahrnutá výška úroku samotnej pôžičky ale len percentuálne vyjadrenie zvýšenia úrokového nákladu poplatkami BCPB, varianta popl. BCPB 2 – subjekt, ktorý si požičiava musí uhradiť všetky poplatky), „uviedol Gajdica pre Finančné noviny.

Repoobchod je špecifický nástroj určený pre zabezpečenie úveru, prostredníctvom predaj a neskošej spätnej kúpy CP. Veľmi flexibilný nástroj pre promptné získanie voľných peňažných prostriedkov pre tých, ktorý namajú v bankách úverové linky. Cieľom týchto obchodov nie je predaj ale zabezpečenie finančných prostriedkov vďaka založeniu cenných papierov. Alternatívou je realizácie záložného práva v SCP, tá je však komplikovaná a má zmysel len v prípade dlhodobejšie pripravovaných pôžičiek, ktoré majú zároveň dlhšiu splatnosť. Problematika repo-operáciií úzko súvisí so poplatkami za obchody, ktoré boli nahlásené zmluvnými stranami na burzovom parkete.

V posledných rokoch sa prejavuje klesajúci trend najmä v počte nahlásených repo-obchodov ako aj ich objeme. Možno vhodnou poplatkovou politikou sa podarí BCPB získať väčší objem peňažných prostriedkov, ak vytvorí priestor pre uzatvárania repo-operácií s nižším objemom resp. s kratšou splatnosťou. (pozri tabuľku)

1 000 000 1 600 3 200 8,229% 16,457% 2 500 000 4 000 8 000 8,229% 16,457% 5 000 000 8 000 16 000 8,229% 16,457% 7 500 000 12 000 24 000 8,229% 16,457% 10 000 000 16 000 32 000 8,229% 16,457% 12 500 000 20 000 40 000 8,229% 16,457% 15 000 000 20 000 40 000 6,857% 13,714% 17 500 000 20 000 40 000 5,878% 11,755% 20 000 000 20 000 40 000 5,143% 10,286% 22 500 000 20 000 40 000 4,571% 9,143% 25 000 000 20 000 40 000 4,114% 8,229% 27 500 000 20 000 40 000 3,740% 7,481% 30 000 000 20 000 40 000 3,429% 6,857% 32 500 000 20 000 40 000 3,165% 6,330% 35 000 000 20 000 40 000 2,939% 5,878% 37 500 000 20 000 40 000 2,743% 5,486% 40 000 000 20 000 40 000 2,571% 5,143% 42 500 000 20 000 40 000 2,420% 4,840% 45 000 000 20 000 40 000 2,286% 4,571% 47 500 000 20 000 40 000 2,165% 4,331% 50 000 000 20 000 40 000 2,057% 4,114% 75 000 000 20 000 40 000 1,371% 2,743% 100 000 000 40 000 1,029% 2,057% 150 000 000 20 000 40 000 0,686% 1,371% 200 000 000 20 000 40 000 0,514% 1,029%
Počet dní Objem repo Popl. BCPB 1 Popl. BCPB 2 Zvýšenie úrok. nákl. Zvýšenie úrok. nákl.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS