ČLÁNOK
Ponuky na privatizačného poradcu SPP do 30. novembra
9. novembra 2000

Termín predloženia ponúk v tendri na poradcu pri transformácii a privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) predĺžilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH) zo 14. novembra na 30. novembra. Ministerstvo zároveň upustilo od požiadavky osobitného preukázania splnenia podmienok účasti na tendri. Pre agentúru SITA to povedal hovorca ministra hospodárstva Márius Hričovský.

Podľa pôvodného oznámenia o vyhlásení tendra z 5. októbra si mohli vyzdvihnúť súťažné podklady iba tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, čo mali preukázať predložením predbežných ponúk najneskôr do 13. októbra. Pri vyhodnocovaní konečných ponúk sa bude brať do úvahy preukázanie pochopenia základných podmienok, prístup a metodika, kvalita tímu a jeho členov, referencie, dosiahnuté výsledky a cena. Presné kritériá dostanú záujemcovia v súťažných podkladoch po podpísaní dohody o dôvernosti.

Od privatizačného poradcu sa vyžadujú skúsenosti a znalosti v energetike, privatizácii, sprostredkovaní predaja a v investičnom bankovníctve. Poradca by mal mať prinajmenšom rating „A-“ od agentúry Standard&Poors alebo hodnotenie na rovnakej úrovni od inej medzinárodnej ratingovej agentúry. Alternatívne môže mať povolenie na vykonávanie investičnej činnosti podľa britského zákona o finančných službách a trhoch alebo potvrdenie o registrácii obchodníka s cennými papiermi od Komisie pre obchodovanie s cennými papiermi v USA. Každý uchádzač musí zložiť zábezpeku vo výške 50 tis. Sk.

Podľa dostupných informácií prejavilo záujem o účasť v tendri na výber poradcu pre privatizáciu SPP viac ako desať záujemcov. „Boli sme potešení veľkým záujmom,“ konštatoval M. Hričovský. Poradcu vyberie do konca januára budúceho roka 11-členná komisia zložená zo zástupcov MH, SPP a odborárov, transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť sa má uskutočniť k 1. januáru 2001.

SPP sa orientuje na prepravu, skladovanie a predaj zemného plynu. Podnik dosiahol za prvé tri štvrťroky hrubý zisk 8,163 mld. Sk, čo znamená medziročný pokles o 34,9 %. Hrubý zisk v roku 1999 medziročne vzrástol o 3,8 mld. Sk na 12,4 mld. Sk pri celkových výnosoch v objeme 56,8 mld. Sk. Trhová hodnota podniku sa odhaduje na 6 – 8 mld. USD, čo je v prepočte 300 – 400 mld. Sk. Predaj 49 % SPP strategickému investorovi alebo cez kapitálové trhy sa má ukončiť do konca budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS