ČLÁNOK
Ponuky na kúpu akcií NCHZ do 20. júna
13. júna 2001

Ponuky na odkúpenie 40,97 % akcií Nováckych chemických závodov (NCHZ), a.s. vo výberovom konaní môžu záujemcovia predložiť Fondu národného majetku SR (FNM) v termíne od 18. do 20. júna. Zatiaľ však nie je známy termín, dokedy fond súťaž vyhodnotí. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa fondu Tatiana Lesajová.

Podľa Lesajovej bude fond pri posudzovaní ponúk hodnotiť najmä kúpnu cenu, potom splátkový kalendár a posledným kritériom bude podnikateľský zámer. Základné imanie spoločnosti predstavuje 1,64 mld. Sk. Fond predáva ako celok balík 653 485 kusov akcií na doručiteľa, ktoré sú zaknihované v menovitej hodnote 1 000 Sk za akciu.

Ako agentúru SITA ďalej informovala hovorkyňa fondu, Výkonný výbor fondu sa v utorok zaoberal aj požiadavkou akcionárov na zmeny v predstavenstve spoločnosti. „FNM nepovažuje za rozumné tesne pred privatizáciou robiť v spoločnosti personálne zmeny,“ tlmočila stanovisko fondu T. Lesajová. Výkonný výbor však v utorok schválil vykonanie kontroly v spoločnosti.

V auguste 1999 získal FNM na základe dohody prevodom od českej firmy Inekon 40,97-percentný podiel v NCHZ. Inekon sa stal vlastníkom 51 % akcií NCHZ v roku 1994, no FNM odmietol po zmene vlády tieto akcie previesť. Stalo sa tak až o tri roky neskôr po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Inekon neskôr za nevyjasnených okolností prišiel o 10-percentný podiel. Neskôr získala 49 % akcií NCHZ spoločnosť PT-Nova priamym predajom od FNM. Tá odpredala svoj podiel Fingroup Holding, a.s. (FGH). Na jeho účte sa objavilo aj 10 % akcií, ktoré pôvodne patrili Inekon. Mimoriadne valné zhromaždenie z júla 1999 schválilo navýšenie základného imania spoločnosti o 513,317 mil. Sk, čo znamenalo zvýšenie podielu skupiny FGH v NCHZ z 59 % na približne 67,5 %. Navýšenie v plnej výške uskutočnila akciová spoločnosť 1. garantovaná, člen FGH. Český Inekon, vtedajší vlastník 41 % NCHZ, ani FNM nepovažovali valné zhromaždenie ani jeho výsledky za platné. Avšak v decembri toho istého roka sa FNM aj FGH dohodli o zrušení navyšovania základného imania. Súčasťou dohody bolo aj obsadenie orgánov spoločnosti na základe parity, čím sa skonsolidovali vlastnícke vzťahy v NCHZ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS