ČLÁNOK
Pomerne vysoké zahraničné zadlženie Slovenskej republiky, ktoré k júlu 1997 predstavuje 9, 36 mld.
7. novembra 1997

Toto tvrdenie dokumentujú aj nasledujúce čísla. Zatiaľ čo v decembri roku 1996 zahraničné zadlženie podnikateľského sektoru predstavovalo 2,231 mld. USD v júli 1997 to bolo už 2,728 mld. USD, čo predstavuje nárast o 496 mil. USD. Zahraničné zadlženie vlády pokleslo v júli 1997 v porovnaní s decembrom 1996 (to isté časové obdobie) o 66 mil. USD, keď k júlu 1997 zahraničné zadlženie vlády predstavuje približne 713 mil. USD. Ako pre SITA povedal zdroj blízky Národnej banke Slovenska, ministerstvo financií vo svojich štatistikách nevykazuje v zadlžení vládneho sektoru garancie, ktoré boli poskytnuté vládou na úvery pre niektoré neštátne podnikateľské subjekty. Podľa jeho názoru, aj keď ide o potencionálny záväzok vlády, je vo všeobecnosti bežnou praxou túto položku zahrňovať do zadlženia vlády. Preto ako ďalej povedal, ak vezmeme do úvahy, že približne 60 % z objemu strednodobej a dlhodobej zahraničnej zadlženosti podnikateľského sektoru bolo buď garantované vládou, respektíve tieto prostriedky boli poskytnuté štátnym podnikom, vyššie uvedené čísla nadobudnú odlišný charakter. Ako podotkol nemenovaný zdroj, je potebné spomenúť aj fakt, že od roku 1993 sa výraznou mierou začína podielať na celkovom zahraničnom zadlžení Slovenskej republiky aj položka krátkodobý dlh. V roku 1993 predstavoval hodnotu iba 663 mil. USD, ale v roku 1996 to bolo už 2,945 mld. USD. K júlu 1997 táto položka dosiahla hodnotu až 4,18 mld. USD. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 1,235 mld. USD, čo spôsobuje väčšiu náchylnosť slovenskej koruny na prípadné špekulácie zahraničných investorov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS