ČLÁNOK
Polročný zisk Ľudovej banky poklesol o štvrtinu na 174 mil. Sk
3. augusta 2000

Ľudová banka, a.s., Bratislava (ĽB) ukončila polročné hospodárenie s hrubým ziskom 173,986 mil. Sk, čo predstavuje medziročné zníženie o 25,4 %. Bilančná suma banky naopak zaznamenala k ultimu júna 20,4-percentný medziročný nárast, keď z úrovne 20,685 mld. Sk evidovanej ku koncu júna 1999 vzrástla takmer na 24,903 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytlo vedenie banky.
Na celkovej hodnote pasív sa najvýraznejšou mierou podieľali vklady klientov, ktoré ku koncu júna medziročne vzrástli o 13 % takmer na 18,469 mld. Sk, čo predstavuje 74 % celkových pasív. Najväčší podiel na nich mali termínované vklady na úrovni 8,882 mld. Sk. Účty ostatných bánk sa na celkových zdrojoch banky podieľali takmer 1,416 mld. Sk. Banka evidovala základné imanie na úrovni 670 mil. Sk.
Mierny medziročný pokles o 6,4 % na 6,463 mld. Sk zaznamenala ĽB ku koncu júna v objeme poskytnutých úverov. Najväčší podiel tvorili strednodobé úvery, ktoré predstavovali 2,635 mld. Sk. Na celkovej bilančnej sume sa objem poskytnutých úverov podieľal takmer 26 %. Sk. Ku koncu uplynulého roka banka poskytla úvery v celkovom objeme 6,430 mld. Sk. Významnou súčasťou aktív sú cenné papiere a podielové cenné papiere, ktorých hodnota ku koncu polroka dosahovala 6,570 mld. Sk. Na účtoch v Národnej banke Slovenska držala ĽB 3,930 mld. Sk a jej úložky v ostatných bankách dosiahli 6,852 mld. Sk.
Plány banky rátajú v tomto roku so 40-percentným nárastom objemu poskytnutých úverov, reálny objem však bude závisieť od ekonomických ukazovateľov podnikateľskej sféry na Slovensku. Samotné vedenie banky však pokladá tento rast za optimistický vyjadruje však vieru v pozitívny zvrat v makroekonomike Slovenska. Obchodný plán banky na celý rok ráta s čistým ziskom 200 mil. Sk.
ĽB mala ku koncu minulého roku 483 zamestnancov a v tomto roku ráta s rozšírením zamestnanosti o 52 pracovníkov. K 21 pobočkám, ktoré banka prevádzkovala na začiatku roka, by mali pribudnúť ďalšie tri pobočky v Bratislave a po jednej v Košiciach a v Komárne.
Ľudová banka začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom, ktorý sa na základnom imaní podieľa 71,7 %, je rakúska banka Österreichische Volksbanken AG. Ďalšími akcionármi sú skupina GZB, WGZ-Bank, SGZ -Bank, ktoré vlastnia po 3,3 % akcií, niekoľko ďalších rakúskych ľudových bánk, skupina severotalianskych ľudových bank a drobní slovenskí akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS