ČLÁNOK
Polročný zisk HVB Slovakia dosiahol 472,8 mil. Sk
1. augusta 2002

HVB Bank Slovakia, a.s. hospodárila v prvom polroku so ziskom 472,8 mil. Sk. Jej bilančná suma sa od začiatku roka zvýšila o 5,3 % a dosiahla 36,625 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Najdôležitejšou položkou aktív banky boli ku koncu júna úvery poskytnuté klientom v objeme 22,108 mld. Sk. Na bilančnej sume sa podieľali 60,4 percentami. Klasifikované úvery z toho predstavovali 150,2 mil. Sk. Banka držala 5,728 mld. Sk v štátnych pokladničných poukážkach a obdobných dlhopisoch a ďalšie 2,033 mld. Sk v ostatných cenných papieroch v investičnej zásobe. Na účtoch v iných bankových domoch deponovala 3,15 mld. Sk a na účtoch centrálnej banky, šekových poštových účtoch a v hotovosti mala 1,939 mld. Sk.

Vklady klientov boli dominantnou časťou pasív s celkovým objemom 21,71 mld. Sk. Od začiatku roka tak stúpli o 17,3 %. Záväzky voči iným bankám dosiahli ku koncu júna 7,143 mld. Sk. Prostredníctvom emisie dlhopisov banka získala 1 mld. Sk. Základné imanie predstavovalo 2,576 mld. Sk. Kapitálová primeranosť bola 17,51 %.

HVB Slovakia patrí do tretieho najväčšieho európskeho bankového koncernu HVB Group. Materskou bankou a 100-percentným vlastníkom HVB Slovakia je rakúsky koncern Bank Austria Creditanstalt, ktorý okrem rakúskeho trhu zodpovedá v rámci HVB Group aj za tranzitívne trhy krajín strednej a východnej Európy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS