ČLÁNOK
Polročný deficit zahraničného obchodu o 1% vyšší ako vlani
30. júla 2002

Pasívne saldo zahraničného obchodu sa v júni medziročne znížilo o 25,7 % a dosiahlo 6,1 mld. Sk. Objem vývozu pritom medziročne vzrástol o 6,7 % na 56,9 mld. Sk. Dovoz sa zvýšil o 2,4 % na 63 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V prvom polroku sa vývoz tovaru oproti rovnakému obdobiu minulého roku znížil o 0,4 % na 306,5 mld. Sk. Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom medziročne klesol vývoz do Nemecka o 7,9 %, Českej republiky o 7,6 %, Rakúska o 3,8 % a Poľska o 5 %. Zvýšil sa vývoz do Talianska o 12,4 %, Maďarska o 11,5 %, Francúzska o 18,2 %, Holandska o 1,6 % a Spojeného kráľovstva o 0,2 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 1 %, keď tvoril 61 % celkového vývozu SR, vývoz do krajín OECD klesol o 1,1 % a na celkovom vývoze SR sa podieľal 91,6 %. Export do krajín CEFTA poklesol o 2,6 % a tvoril 28,3 % celkového vývozu SR.

Na Slovensko sa v prvom polroku doviezol tovar v hodnote 348,4 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu nižší o 0,2 %. Medziročne klesol dovoz z Nemecka o 13,2 % a Ruskej federácie o 16,2 %. Vzrástol dovoz z Českej republiky o 3,2 %, Talianska o 10,1 %, Francúzska o 19,9 %, Rakúska o 8,7 %, Španielska o 41,3 %, Poľska o 3,2 %, Maďarska o 16,2 % a Spojeného kráľovstva o 4,8 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti prvému polroku 2001 nezmenil dovoz z krajín EÚ a tvoril 50,4 % z celkového dovozu. Zvýšil sa dovoz z krajín OECD o 1,9 % a na celkovom dovoze SR sa podieľal 78,6 % a import z krajín CEFTA stúpol o 5,3 %, keď tvoril 22,7 % celkového dovozu.

Saldo zahraničného obchodu bolo za prvý polrok pasívne vo výške 41,9 mld. Sk a medziročne sa zvýšilo o 0,4 mld. Sk, resp. o 1 %.

Najvyššie pasívne saldo mala SR v zahraničnoobchodnej činnosti s Ruskou federáciou v objeme 42,7 mld. Sk, Španielskom 6,4 mld. Sk, Čínou a Českou republikou zhodne 5,9 mld. Sk a Japonskom 4,6 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom na úrovni 9,9 mld. Sk, Talianskom 9,5 mld. Sk, Maďarskom 7,6 mld. Sk, Poľskom 5,5 mld. Sk a Holandskom 2,6 mld. Sk.

Júnový deficit zahraničného obchodu zahnal obavy skeptikov, keď po májových neočakávane vysokých 10,9 mld. Sk dosiahol 6,1 mld. Sk. Podľa viacerých bankových analytikov sa však s vysokou pravdepodobnosťou ide čiastočne aj o korekciu májových nízkych čísiel. V absolútnom objeme je podľa analytika UniBanky Viliama Pätoprstého výška exportu v júni najvyššia v histórii Slovenska. Pre jednoznačné potvrdenie rastu exportnej výkonnosti ekonomiky SR je však nevyhnutné podľa neho počkať na údaje nasledujúcich mesiacov.

Analytici pozitívne hodnotili najmä zmenu tempa rastu exportu, ktoré sa po májovom výpadku v júni opäť vrátilo do čiernych čísiel. Už tradičným faktorom zlepšujúcim vývoj bilancie zahraničného obchodu bol nižší dovoz nerastných surovín. „Hlavným dôvodom tohto javu je oslabenie kurzu amerického dolára voči slovenskej korune,“ uviedol analytik Tatra banky Róbert Prega. Pokračujúce oslabenie dolára v júli vytvára podľa neho priaznivé predpoklady pre podobný vývoj v druhej polovici roka. „Na výsledok zahraničného obchodu pôsobil negatívne pokles vývozu buničiny, celulózy a papiera pod svoju priemernú hodnotu,“ uviedol analytik Poštovej banky Michal Džačovský.

Na strane dovozu podľa ekonóma Slovenskej ratingovej agentúry Ľudovíta Ódora, nedošlo k veľkým prekvapeniam. „Vo väčšine kategórií boli júnové údaje v súlade s doterajším trendom,“ uviedol. K zníženiu deficitu pomohol podľa M. Džačovského pokles dovozu živočíšnej a rastlinnej produkcie ako aj pokles importu kožených výrobkov a obuvi pod priemernú hodnotu prvých šesť mesiacov.

Napriek miernemu pozitívnemu vývoju v júni je podľa bankových analytikov deficit zahraničného obchodu stále vysoký. V druhom polroku sa však všeobecne očakáva oživenie, najmä zo strany exportu. „Ten by mal byť podporený oživením u najväčších obchodných partnerov Slovenska,“ uviedol analytik ČSOB Marek Gábriš. Na druhej strane oživený domáci dopyt bude podľa neho tlačiť na dovoz aj v treťom štvrťroku. Analytici odhadujú schodok obchodnej bilancie na rok 2002 v pomerne širokom pásme 80 až 100 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS