ČLÁNOK
Poľnobanka získala prostredníctvom dlhopisov 790 mil. Sk
9. januára 2001

Poľnobanka, a.s. získala prostredníctvom tretej emisie vlastných dlhopisov prostriedky v objeme 790 mil. Sk. Zhruba 99,81 % investorov predstavujú právnické osoby, zvyšných 0,19 % emisie získali fyzické osoby. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Pôvodným zámerom Poľnobanky bolo získať dlhopismi 1 mld. Sk na rozšírenie obchodného priestoru banky. Poľnobanka vydávala dlhopisy v polovici decembra v nominálnej hodnote 100 tis. Sk pri fixnom výnose 9 % s polročnou výplatou kupónu. Dlhopisy majú zaknihovanú podobu a sú verejne obchodovateľné.

V týchto dňoch prebieha prvé z troch kôl upisovania akcií, v ktorých by mala banka navýšiť základné imanie o 2 mld. Sk. Počet nových účastín by mal dosiahnuť 6 472 500 kusov pri menovitej hodnote 309 Sk. Súčasná výška základného kapitálu banky predstavuje 2,554 mld. Sk.

Zvýšeniu základného imania upisovaním nových akcií predchádzalo zníženie kapitálu, ktoré sa realizovalo na základe novembrového rozhodnutia Národnej banky Slovenska. Centrálna banka totiž súhlas s navýšením imania banky podmienila práve predchádzajúcim znížením imania s cieľom vyrovnania straty banky. Zníženie imania Poľnobanka uskutočnila formou zníženia nominálnej hodnoty akcií banky z 1100 Sk na súčasných 309 Sk, čím sa vyrovnala strata, ktorú banka vykázala v roku 1999.

Poľnobanka pôsobí na Slovensku od roku 1990 ako prvá neštátna banka, ktorá vznikla po roku 1989. Za desať rokov svojej existencie vyprodukovala hrubý zisk 3,559 mld. Sk a jej čistý úrokový príjem v tomto období dosiahol 6,019 mld. Sk. Majoritným akcionárom Poľnobanky s 56,66-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska finančná skupina UniCredito Italiano. Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 14,49 % akcií, Ministerstvo pôdohospodárstva SR 6,03 % a Finest 5,43 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS