ČLÁNOK
Poľnobanka vykázala zisk
2. júna 1998

Čo oproti roku 1996 predstavuje nárast o 53,8 mil. Sk. Náklady na finančné činnosti dosiahli 2,807 mld. Sk a oproti roku 1996 sa zvýšili o 871,4 mil. Sk. Výnosy z finančných operácií dosiahli 3,980 mld. Sk, čo je oproti roku 1996 nárast o 955,1 mil. Sk. Poľnobanka vytvorila za minulý rok opravné položky vo výške 216,5 mil. Sk. Z nákladov banky na finančné činnosti tvorili náklady na pokladničné a medzibankové operácie 1,490 mld. Sk a náklady na operácie s klientmi 1,179 mld. Sk. Na výnosoch z finančných operácií sa najvyššou mierou podieľali výnosy z operácií s klientmi vo výške 2,523 mld. Sk a výnosy z pokladničných a medzibankových činností v objeme 744 mil. Sk. Poľnobanka poskytla v minulom roku klientom úvery za 15,131 mld. Sk, čo je oproti roku 1996 nárast o 979,6 mil. Sk. Úvery a vklady ostatných bánk predstavovali 4,364 mld. Sk a pokladničná hotovosť, prostriedky u emisných bánk a šekové poštové účty 2,590 mld. Sk. Záväzky voči bankám tvorili 11,124 mld. Sk a záväzky voči klientom 14,376 mld. Sk. Rezervy predstavovali za minulý rok 68,7 mil. Sk, pričom oproti roku 1996 poklesli o 465 mil. Sk. Zníženie stavu rezerv oproti roku 1996 vyplýva z preúčtovania vytvorených rezerv do opravných položiek banky v priebehu roku 1997. Základné imanie Poľnobanky k 31. 12. 1997 predstavovalo 1,851 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2020

USD 1,180 0,007
CZK 26,747 0,021
GBP 0,915 0,001
HUF 361,160 2,620
CAD 1,557 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS