ČLÁNOK
Poľnobanka vykázala vlani stratu vyše 1 mld. Sk
30. marca 2001

Poľnobanka, a.s., Bratislava ukončila minuloročné hospodárenie so stratou 1,099 mld. Sk. Túto stratu spôsobilo podľa jej generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Františka Paliča rozhodnutie predstavenstva banky o dotvorení opravných položiek a rezerv na rizikové aktíva v objeme 1,3 mld. Sk. V prevádzkovej činnosti banka vytvorila kladný hospodársky výsledok v objeme 389 mil. Sk podľa slovenských účtovných štandardov, podľa medzinárodných zisk predstavoval 534 mil. Sk.

„Dotvorenie opravných položiek bolo v súlade so zámermi konzervatívnej úverovej politiky majoritného akcionára banky, talianskej skupiny UniCredito Italiano (UCI), ako aj so zhodnotením možných rizík súčasného ekonomického prostredia v SR a jeho potenciálnych dopadov na kvalitu úverového portfólia banky,“ uviedol Palič. Vytvorené opravné položky tak v súčasnosti pokrývajú objem klasifikovaných úverov banky na 80 %, celkové krytie úverového portfólia opravnými položkami a rezervami predstavuje 34 %.

K ultimu decembra 2000 evidovala banka bilančnú sumu v objeme 34,5 mld. Sk, čo znamená 21-percentný medziročný nárast. V dôsledku celkovej rizikovosti prostredia poklesol stav poskytnutých úverov medziročne o 11 % na 10,8 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky sa na nich podieľali 12 %. Celkové depozitá banky vrátane vlastných obligácií naopak medziročne vzrástli o 22 % na 23 mld. Sk.

Vykázaná strata by sa mala podľa námestníčky generálneho riaditeľa Anny Pilkovej umoriť v priebehu nasledujúcich rokov z dosiahnutých ziskov. Banka teda nebude na tento účel znižovať svoje základné imanie ako to urobila v prípade zúčtovania straty z roku 1999. Poľnobanka z tohto dôvodu v minulom roku znížila svoj základný kapitál o 1,8 mld. Sk, jej akcionári na čele s UCI však v decembri rozhodli o následnom 2 mld. navýšení základného imania banky. Celý objem akcií upísalo a splatilo UCI, čím sa stal majoritným vlastníkom banky s 88,5-percentným podielom. V akcionárskej štruktúre banky ho nasleduje Európska banka pre obnovu a rozvoj s 3,8 % akcií a viacerí minoritní akcionári. Aktuálne základné imanie banky predstavuje 2,717 mld. Sk.

V tomto roku plánuje banka dosiahnuť čistý zisk 400 mil. Sk a do roku 2003 by sa mal podľa jej predstaviteľov zvýšiť na 860 mil. Sk pri 29 % úrovni výnosovosti kapitálu 29 %. Svoj trhový podiel chce banka zo súčasných 4 % zvýšiť na 4,5-5 %.

Z hľadiska ďalšieho smerovania banky je podľa podpredsedu jej predstavenstva Claudia Bianchiho dôležité zvýšenie pozornosti banky segmentu privátneho bankovníctva. V tejto súvislosti upozornil na nové aktivity, v ktorých sa chce banka v budúcnosti angažovať, konkrétne oblasť hypotekárneho bankovníctva, spotrebného úverovania, bankopoistenia a predaj podielových fondov. Banka chce však naďalej pokračovať aj vo financovaní firemnej klientely najmä malého a stredného podnikania a agrosektora, ktoré tvoria už tradične hlavné pole jej pôsobenia Podľa Bianchiho chce banka v časovom horizonte troch rokov získať v oblasti privátnej klientely trojpercentný podiel a svoj súčasný dvojpercentný podiel z hľadiska objemu vkladov obyvateľstva chce zvýšiť na 4,5 %.

Bianchi novinárov ubezpečil, že Poľnobanka je živou bankou na slovenskom trhu, ktorá plánuje svoju ďalšiu expanziu. Tá by sa mala uskutočniť formou akvizície niektorej z ďalších slovenských bánk, pričom UCI svoje možnosti momentálne zvažuje. Ako dodal, UCI už pri prevzatí banky predpokladalo potrebu takého výrazného dotvorenia opravných položiek a rezerv, čiže objem 1 mld. Sk ich neprekvapil. V súčasnosti podľa jeho slov finišuje komplexná a podrobná analýza úverového portfólia banky a do konca júna je ešte treba vykonať analýzu zabezpečovacích nástrojov vzťahujúcich sa k poskytnutým úverom. UC Italiano sa stalo majoritným akcionárom Poľnobanky v máji minulého roku, reálne však začalo v banke pôsobiť až na konci minulého roka, keďže definitívne schválenie svojho pôsobenia na Slovensku od talianskej centrálnej banky získalo až 15. novembra minulého roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS