ČLÁNOK
Poľnobanka v hospodárení za prvý polrok v červených číslach
1. októbra 1999

Bilančná suma banky sa oproti ultimu minulého roka znížila zhruba o 1,2 mld. Sk na 29,5 mld. Sk. Vyplýva to z informácii zverejnených bankou. Zámerom Poľnobanky pre tento rok bolo podľa zverejnených plánov dosiahnuť bilančnú sumu 34 mld. Sk.
Na hospodárskom výsledku sa odrazila tvorba opravných položiek, ktoré banka v prvom polroku 1999 vytvorila vo výške 623 mil. Sk. Zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv a pred odpísaním strát, ktoré vznikli pri odpisovaní úverov bol k ultimu júna 300,8 mil. Sk. Banka pristúpila k tvorbe opravných položiek na klasifikované úvery po tom, ako jej po výsledkoch minulého roka audítorská spoločnosť odporučila vyčleniť viac ako 1,5 mld. korún na krytie zlých úverov. V sledovanom období banka zároveň rozpustila rezervy vo výške 10 mil. Sk.
Úvery klientom predstavovali k 30. júnu tohto roka 16,9 mld. korún, pričom za minulý rok poskytla banka úvery vo výške 15 mld. Sk. Vklady klientov sa oproti ultimu minulého roka zvýšili približne o 3,2 mld. Sk na 20,5 mld. Sk.
Celkové výnosy banky v prvom polroku dosiahli 781,64 mil. Sk. Poľnobanka dosiahla v prvom polroku 1999 čistý úrokový výnos 444 mil. Sk pri úrokových výnosoch takmer 2 mld. Sk a nákladoch vyše 1,5 mld. Sk. Z operácií s cudzími menami dosiahol čistý výnos 164,2 mil. Sk a z operácií s cennými papiermi 404 tis. Sk. Čistý výnos z poplatkov bol vyše 158 mil. Sk. Prevádzkové náklady Poľnobanky dosiahli spolu 480,813 mil. Sk, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka rast o 8 %. Finančné náklady banka zaevidovala vo výške 57,2 mil. Sk.
Najväčšími akcionármi banky sú Slovenská poisťovňa, a.s. s podielom 31,91 %, EBOR v Londýne s 20 percentami, talianske finančné skupiny Unicredito a Finest so spoločným podielom 15 %. Základné imanie banky bolo ku koncu júna 1,85 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS