ČLÁNOK
Poľnobanka ukončila prvé kolo upisovania nových akcií
16. januára 2001

V prvom kole upisovania akcií sa súčasným majiteľom Poľnobanky, a.s. podarilo upísať a splatiť 3 670 912 akcií, čo z celkového počtu akcií na upísanie 6 472 500 predstavuje 56,72 %. Agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník Poľnobanky Michal Štefánek. Celkovo chce banka zvýšiť imanie o 2 mld. Sk.

Majoritný akcionár banky, UniCredito Italiano, upísal a splatil v plnom rozsahu celý podiel, ktorý naň pripadal. Celkove tak získal 3 667 737 akcií, čo predstavuje 56,67 % z celkového počtu novoupisovaných akcií. Ďalších 3175 akcií (0,05 %) upísalo a splatilo 14 akcionárov, ktorými sú fyzické osoby. Akcie majú nominálnu hodnotu 309 Sk.

Upisovanie akcií v prvom kole, kde si svoje predkupné právo mohli uplatniť doterajší akcionári banky, skončilo 15. januára. Druhé kolo upisovania akcií Poľnobanky sa začne 22. januára a potrvá do 5. februára. V ňom sa ponúkne doterajším akcionárom na upisovanie a splatenie 2 801 588 akcií bez obmedzenia. Tretie kolo by sa malo uskutočniť od 9. do 15. februára 2001.

Zvýšenie základného imania banky o 2 000 002 500 Sk schválili akcionári banky na mimoriadnom valnom zhromaždení 14. decembra 2000. Predchádzalo mu zníženie kapitálu, ktoré sa realizovalo na základe novembrového rozhodnutia Národnej banky Slovenska. Centrálna banka totiž súhlas s navýšením imania banky podmienila práve predchádzajúcim zníženia imania s cieľom vyrovnania straty banky. Zníženie imania sa zrealizovalo formou zníženia nominálnej hodnoty akcií banky zo súčasných 1100 Sk na 309 Sk, čím sa vyrovnala strata, ktorú banka vykázala v predchádzajúcom roku. Výška základného kapitálu banky pred jeho znížením predstavovala 2,554 mld. Sk.

UniCredito Italiano v súčasnosti vlastní v banke takmer 56,7-percentný podiel na základnom imaní banky. Európska banka pre obnovu a rozvoj je majiteľom 14,49 % akcií, Ministerstvo pôdohospodárstva SR 6,03 % a talianska finančná skupina Finest 5,43 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS