ČLÁNOK
Poľnobanka plánuje posilnenie kapitálu
5. decembra 2000

Poľnobanka, a.s. Bratislava, ktorej majoritným vlastníkom je talianska finančná skupina UniCredito Italiano, plánuje ešte v tomto roku zvýšiť svoje základné imanie o vyše 2 mld. Sk. Súčasná výška základného kapitálu banky predstavuje 2,554 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou. O tomto bode bude budúci týždeň rokovať mimoriadne valné zhromaždenie banky.

Podmienkou na reálne zvýšenie základného imania Poľnobanky bude však predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (NBS). Ako pre SITA uviedol jej hovorca Ján Onda, tento súhlas bude podmienený predchádzajúcim výkonom rozhodnutia NBS zo záveru novembra, podľa ktorého by mala Poľnobanka znížiť svoje základné imanie formou zníženia nominálnej hodnoty svojich akcií z 1100 na 309 Sk.

Súčasné základné imanie banky by sa tak zredukovalo na 717 mil. Sk a tento rozdiel by mal slúžiť na zúčtovanie časti predchádzajúcich strát banky. Strata banky ku koncu minulého roka predstavovala 2,128 mld. Sk. Zníženie nominálnej hodnoty jej akcií súčasné základné imanie zníži o 1,8 mld. Sk.

Dôvodom plánovaného zvyšovania základného imania banky je podľa jej vyjadrenia zlepšenie kapitálového vybavenia „vo väzbe na ďalší rozvoj obchodného priestoru“. Imanie by sa malo zvýšiť vydaním nových akcií v celkovej hodnote 2 000 002 500 Sk, pričom navrhovaný počet nových účastín je 6 472 500 kusov v menovitej hodnote 309 Sk. Upisovanie by sa malo uskutočniť v troch kolách – 20., 22. a 27. decembra tohto roka.

V marci tohto roku sa uskutočnilo zvýšenie imania Poľnobanky o 704 mil. Sk, na ktorom sa podieľal hlavne vtedajší najväčší akcionár, Slovenská poisťovňa. Zabezpečila si tak majoritu 51,23 %, pričom následne v máji celý svoj podiel predala talianskemu UniCreditu. Táto milánska banka tak zvýšila svoju kontrolu v Poľnobanke na 56,66 % základného imania. Potrebu kapitálového navýšenia v Poľnobanke pripustil generálny riaditeľ UniCredita Alessandro Profumo už v lete, keď sa talianska finančná skupina formálne ujala svojich akcionárskych práv.

Poľnobanka pôsobí na Slovensku od roku 1990 ako prvá neštátna banka, ktorá vznikla po roku 1989. Jej obchodnú sieť tvorí 18 filiálok a 29 zastupiteľstiev, ktoré sú prepojené on-line systémom. Ďalšími akcionármi banky sú Európska banka pre obnovu a rozvoj so 14,49-percentným podielom na základnom imaní, 5,43 % akcií vlastní talianska finančná skupina Finest, 6,03 % drží Ministerstvo pôdohospodárstva SR a 8,6 % akcií banky vlastnia obchodné spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS