ČLÁNOK
Poľnobanka plánuje navýšiť základné imanie o 2 mld Sk.
12. novembra 1999

Ako vo štvrtok na tlačovej besede informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poľnobanky František Palič a podpredseda predstavenstva a zástupca Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Clifford W. Evans, do konca tohto obdobia by už mal byť predaný aj podiel akcií, ktoré v Poľnobanke vlastní Ministerstvo pôdohospodárstva SR (8,32 %) a Slovenská poisťovňa (32,76 %). „Ak by sa našiel významný zahraničný investor, ktorý by vyhovoval aj Národnej banke Slovenska (NBS), EBOR je rozhodnutá udržať svoj 20-percentný podiel v spoločnosti. Ak by však vstup zahraničného investora bol nepriechodný, EBOR svoj podiel v Poľnobanke zváži, o tomto kroku však zatiaľ nerozmýšľa,“ skonštatoval C. Evans.
Strategickým zámerom Poľnobanky je pritom rekapitalizácia banky minimálne vo výške, ktorá zodpovedá potrebe tvorby rezerv a opravných položiek. V rámci tohto procesu sa okrem samotného zvyšovania kapitálu rieši aj zmena akcionárskej štruktúry. Ako sa uvádza vo vyhlásení Poľnobanky, všetci zahraniční akcionári deklarovali a potvrdili záujem o rekapitalizáciu banky a zvýšenie podielu v nej. Ako na tlačovej besede tiež odznelo, Slovenská poisťovňa chce predaj svojho podielu realizovať výberovým konaním do konca februára budúceho roku. O kúpu akcií už prejavila záujem Európska investičná banka a dve talianske inštitúcie.
V nadväznosti na predaj akcií reagovali vedúci predstavitelia aj na ratingové hodnotenie agentúry Moody´s Investors Service. Rating finančnej sily Poľnobanky znížila agentúra zo stupňa D na E+, čo je stupeň v škále hodnotenia Moody´s najnižší. Podľa slov riaditeľky odboru riadenia rizík Anny Pilkovej je však strategickým zámerom akcionárov zvýšenie kapitálu banky, rast úverových obchodov u vysokobonitných klientov, pri súčasnom znižovaní podielu rizikových pohľadávok. „Tieto zámery banka úspešne plní, čo sa odráža v tvorbe prevádzkového zisku, štruktúre výnosov, raste primárnych zdrojov a nadštandardnej likvidite,“ dodal C. Evans.
Napriek zníženiu ratingu finančnej sily Moody´s potvrdila ostatné ratingy Poľnobanky. Jej dlhodobé ratingy vkladov ponechala na úrovni Ba2 a krátkodobé ratingy vkladov na úrovni Not Prime. Zníženie ratingu odráža neočakávane väčší pokles rezerv Poľnobanky na krytie strát z nedobytných pohľadávok, ktorý bol výsledkom nedostatočného zabezpečenia úverov a poklesu vlastného kapitálu.
Najväčšími akcionármi Poľnobanky sú Slovenská poisťovňa, a.s. s podielom 32,76 %, EBOR s 20 percentami, talianske finančné skupiny Unicredito a Finest so spoločným podielom 15 %. Základné imanie banky bolo ku koncu júna 1,85 mld. Sk. Za prvý polrok tohto roku vykázala spoločnosť stratu 423,181 mil. Sk. Bilančná suma banky sa za toto obdobie oproti ultimu minulého roka znížila zhruba o 1,2 mld. Sk na 29,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS