ČLÁNOK
Poľnobanka mení názov na UniBanka
2. apríla 2002

Poľnobanka, a.s. od začiatku apríla zmenila svoje meno a na trhu pôsobí pod novým názvom UniBanka, a.s. Nové obchodné meno vyjadruje univerzálny charakter banky, pričom jej pôvodný názov spájala verejnosť predovšetkým s odvetviami poľnohospodárstva a potravinárstva. Nové meno súčasne symbolizuje spätosť banky s jej majoritným vlastníkom, talianskou UniCredito Italiano Group. Informoval o tom riaditeľ odboru stratégie a vzťahov s verejnosťou Rudolf Gálik.

V tomto roku banka plánuje intenzívny rozvoj obchodnej činnosti, ktorému by malo pomôcť tiež očakávané uvedenie hypotekárnych úverov v polovici roka. Banka chce zvýšiť svoj podiel na trhu a postupne sa chce stať jednou z troch najefektívnejších bánk. V rámci svojich produktov a služieb ponúka banka možnosť investovať do podielových fondov spoločnosti Pioneer Investments alebo životných a neživotných poistiek poisťovne Allianz. Umožňuje tiež prístup k cestovnému poisteniu.

Poľnobanka hospodárila v minulom roku s čistým ziskom 131,1 mil. Sk. V roku 2000 sa pritom nachádzala v červených číslach, keď vykázala stratu 1,099 mld. Sk. Zisk pred tvorbou rezerv a opravných položiek bol 474 mil. Sk. Bilančná hodnota banky medziročne poklesla o viac ako 2 % a ku koncu decembra predstavovala 33,757 mld. Sk. Poľnobanka evidovala 14,515 mld. Sk úverov poskytnutých klientom. Vklady klientov banky predstavovali 22,322 mld. Sk.

Poľnobanka bola založená v roku 1990 pod menom Slovenská poľnohospodárska banka, názov Poľnobanka používala od roku 1995. Majoritným vlastníkom banky je od mája 2000 UniCredito Italiano, ktorý v banke vlastní 72,39 % akcií. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,9 % akcií je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má v banke 1,59 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS