ČLÁNOK
Poľnobanka má vykrytých vyše 90 % klasifikovaných úverov
15. novembra 1999

Uviedla to vo štvrtok na tlačovej besede riaditeľka odboru riadenia rizík Anna Pilková. Podľa jej slov má Poľnobanka v súčasnosti vykrytých viac ako 90 % klasifikovaných úverov. Zámerom banky nie je podľa nej nepracujúce úvery zlikvidovať, ale ich oživiť. Rizikové úvery pritom nie sú vo významnej miere angažované v určitom jednom rezorte hospodárstva a teda ani napriek tomu, že Poľnobanka je významným investorom poľnohospodárskeho rezortu podiel rizikových úverov sa v tomto odvetví nesústreďuje. „Podľa stratégie banky by angažovanosť spoločnosti nemala byť v jednom rezorte väčšia ako 20 %, pričom pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo spolu je to len 30 %,“ dodala A. Pilková.
Portfólio cenných papierov dosiahlo v októbri hodnotu zhruba 9 mld. Sk, z čoho predstavovali štátne dlhopisy a cenné papiere emitované Národnou bankou Slovenska 7,5 mld. Sk. Voľné bankové prostriedky v objeme približne 3 mld. Sk aktívne ukladá Poľnobanka na medzibankovom trhu. Za prvých desať mesiacov tohto roka plnila banka povinné minimálne rezervy na 100,8 %. Splatením sekundárnych zdrojov vo výške 3,5 mld. Sk v minulom roku znížila svoju závislosť na sekundárnom trhu depozít. Sekundárne zdroje nahradila primárnymi, ktorých objem sa v súčasnosti pohybuje na úrovni zhruba 21 mld. Sk a je v histórii banky najvyšší. Kvalitatívnymi zmenami štruktúry zdrojového krytia banka tak podľa vyjadrenia vedúcich predstaviteľov navonok vo vývoji bilančnej sumy stagnovala, intenzifikácia využitia zdrojov však podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Františka Paliča prináša banke z roka na rok vyšší prevádzkový zisk. Pomer primárnych zdrojov k úverom pritom predstavuje hodnotu takmer 150 %.
V roku 1999 otvorila banka dve zastupiteľstvá a v konečnej fáze výstavby sú v súčasnosti ďalšie dve zastupiteľstvá a jedna filiálka. V roku 2000 plánuje Poľnobanka razantné rozširovanie svojej obchodnej siete po celom Slovensku. Čo sa týka problému roku 2000, je banka podľa zástupcov vedenia pripravená. „Dátum prechodu na rok 2000 nespôsobí žiadne problémy ani prerušenie činnosti systémov, ani nemá vplyv na ich funkčnosť a výkonnosť a systém rozpoznáva všetky dátumy pred, počas a po roku 2000,“ dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Poľnobanky František Palič.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS