ČLÁNOK
Poľnobanka má nového generálneho riaditeľa
17. augusta 2001

Poľnobanka, a.s. má od štvrtka nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Stal sa ním Jiří Kunert, ktorý doteraz pôsobil na rovnakom poste v českej spoločnosti Živnostenská banka, a.s. Doterajší generálny riaditeľ Poľnobanky František Palič odstúpil z funkcie na vlastnú žiadosť. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník banky Michal Štefánek.

Poľnobanka hospodárila v prvom polroku so ziskom 106,3 mil. Sk. Kým v prvom štvrťroku ešte dosahovala zisk 118,1 mil. Sk, v druhom kvartáli už vykázala stratu 11,8 mil. Sk. Hospodársky výsledok banky v druhom štvrťroku ovplyvnil najmä nárast ostatných prevádzkových nákladov o 312 %.

Bilančná hodnota banky klesla ku koncu júna medziročne o 11,5 % na 28,267 mld. Sk. Úvery klientom sa na celkovej hodnote pasív podieľali viac ako 40 percentami a predstavovali 11,458 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho predstavovali 1,2 mld. Sk. Zdroje Poľnobanky z takmer 70 % tvorili záväzky voči klientom, keď k ultimu júna predstavovali 19,613 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola na konci júna 18,48 %.

Prvý polrok sa v Poľnobanke niesol v znamení štrukturálnych a procesných zmien súvisiacich s nástupom strategického akcionára UniCredito Italiano SpA, ktorý v banke vlastní 72,39 % akcií. Prvé výsledky spolupráce s majoritným vlastníkom sa prejavili v rozšírení ponuky bankových produktov a služieb ako aj v implementácii progresívnych bankových riadiacich postupov. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,90 % je Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS