ČLÁNOK
Politická nestabilita v Bratislave síce odstrašuje nových zahraničných investorov, ale tie podniky, ktoré sú už v krajine etablované, expandujú, zisťuje Juraj Necpal, šéf pre východnú Európu v H. Neumann International.
10. marca 1998

Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na podnikové poradenstvo, patrí so svojimi 32 strediskami k piatim najväčším v Európe a obhospodaruje tretinu svojho obratu vo výške 500 mil. ATS v krajinách bývalého východného bloku. Necpal, ktorý ako partner spoločnosti Neumann už šesť rokov analyzuje slovenský trh, opravuje nesprávne predstavy potenciálnych investorov o mzdových nákladoch. Kým priemerné mzdové náklady na Slovensku ešte stále predstavujú iba 12% rakúskych, schopní miestni pracovníci v spoločných podnikoch zarábajú až 50% porovnateľného rakúskeho zárobku. Vyjadrené v číslach, obchodného riaditeľa v regióne čaká priemerný ročný príjem aspoň 580 tis. ATS, jeho kolega sídliaci v Bratislave požaduje až 1,2 mil. ATS. Predstavy o ročnom príjme sekretárky sa pohybujú medzi 80 tis. a 130 tis. ATS ročne. Popri obrovských rozdieloch v príjmoch sa musia zahraniční investori naučiť akceptovať aj obmedzenú mobilitu pracovníkov, vysokú fluktuáciu a požiadavky na firemný automobil až po strednú úroveň v podniku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS