ČLÁNOK
Pokračuje negatívny vývoj hodnôt podielových fondov
19. februára 2001

Minulý týždeň bol pre podielové fondy spoločností združených v Asociácii správcovských spoločností nepriaznivý. Väčšina z nich totiž zaznamenala pokles hodnoty podielu, pričom najvýraznejšie sa tento vývoj prejavil v prípade akciových a strešných fondov. Nárast hodnoty podielu zaznamenali len fondy peňažného trhu a niekoľko zmiešaných fondov. Najúspešnejšie boli dlhopisové fondy, ani jeden však neprekročil 2 %.

Medzi fondmi peňažného trhu zaznamenal v uplynulom týždni najlepšie výsledky fond Koruna spravovaný J&T Asset Management, keď hodnota jeho podielu vzrástla o 0,25 %. Medzi dlhopisovými fondmi sa najviac darilo fondu DollarRent spravovanému spoločnosťou Capital Invest s výnosovou stratégiou riadenia portfólia, keď jeho podiel vzrástol o 1,66 %. S rovnakým výsledkom v minulom týždni skončil aj rovnomenný fond s rastovou stratégiou, ktorý tiež spravuje Capital Invest. Naopak, najvýraznejší pokles hodnoty podielu 0,45 % zaznamenal Korunový fond spravovaný VÚB Asset Management.

Spomedzi akciových fondov sa najväčšou mierou 0,93 % zhodnotila hodnota podielu Amerického akciového fondu správcu Tatra Asset Management. Zhodnotili sa už iba KBC Equity Fund Pharma 0,79 % a KBC Equity Fund Finance 0,01 %. Oba fondy spravuje KBC Equity Fund. Renta globálny akciový fond spravovaný J&T AM nezmenil svoju hodnotu. Ostatné fondy zaznamenali pokles, ktorý v najhoršom prípade predstavoval až 8,7 %. Túto zmenu zaznamenal KBC Equity Fund Internet. Podobne sa správal aj KBC Equity Fund Technology s poklesom 8,05 %.

Medzi zmiešanými fondmi sa najviac darilo Medzinárodnému akciovo-dlhopisovému fondu spoločnosti TAM, ktorého hodnota v minulom týždni vzrástla o 0,59 %. Veri-Tresor spravovaný spoločnosťou Veritas SG naopak klesol o 2,8 %. Najväčší nárast hodnoty podielu medzi fondmi fondov na úrovni 0,52 % zaznamenal KBC Master Fund ČSOB Vyvážený. Podstatne vyššia bola však najvýznamnejšia miera poklesu v rámci strešných fondov, ktorú zaznamenal Veri-Select od Veritas SG. Hodnota podielu tohto fondu klesla o 4,25 %.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM vo výške viac ako 133 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond s 782,428 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná 841,977 mil. Sk a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 395,062 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol opäť KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,169 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS