ČLÁNOK
Pokles štátnej prémie zníži renditu stavebného sporenia
10. októbra 2000

Plánované zníženie štátnej prémie pre stavebných sporiteľov by v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. (PSS) znamenalo zníženie rendity stavebného sporenia zo súčasných 12,75 % na 9 %. „Aj to je však stále viac ako sú sadzby v komerčných bankách,“ povedal člen predstavenstva PSS Wolfgang Riemann. Ministerstvo financií SR navrhlo znížiť štátny príspevok z 30 % na 25 % a z terajších maximálne 6000 Sk na 4500 Sk. Tento návrh však musí ešte schváliť parlament.

„Chápeme, že štátna prémia je otázkou štátneho rozpočtu. Prehliada sa však skutočnosť, že príjmy z daní z činností vyvolaných práve stavebných sporením sú oveľa vyššie ako prostriedky poskytnuté na štátnu prémiu,“ upozornil W. Riemann. Predstavitelia PSS vyjadrili nádej, že tento návrh ešte nie je konečnou verziou a v parlamente by mohlo prísť k jeho zmene. Podľa ich slov na Slovensku v súčasnosti neexistuje podobný produkt, ktorý by aspoň porovnateľne podporoval bytovú výstavbu. „Snažíme sa udržať výšku štátnej prémie 6000 Sk. V súčasnosti získa klient tento objem, ak vloží do stavebného sporenia 20 000 Sk. Keby ostala zachovaná výška 6000 Sk, pri 25-percentnej štátnej prémii by to znamenalo vložiť 24 000 Sk,“ vysvetlil člen predstavenstva PSS Herbert G. Pfeiffer.

Predstavitelia PSS sa vyjadrili aj k aktivitám Československej obchodnej banky v oblasti budovania novej stavebnej sporiteľne. Podľa prieskumu trhu popri existujúcich stavebných sporiteľov signalizoval záujem o stavebné sporenie ďalší milión obyvateľov. „A to je dosť aj pre tri stavebné sporiteľne,“ dodal W. Riemann.

Do konca septembra poskytla PSS na bytové účely celkovo 10,915 mld. Sk, čím sa celková suma od roku 1993 zvýšila na 50,94 mld. Sk. Za tri štvrťroky schválila stavebná sporiteľňa stavebné úvery a medziúvery v objeme 8,172 mld. Sk a na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu smerovali 2,202 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS