ČLÁNOK
Pokles rastu HDP neohrozí podľa Štatistického úradu jeho ďalší vývoj
12. septembra 2003

Pokles tempa rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v druhom štvrťroku podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ) vážne neohrozí vývoj HDP v tomto roku. „Rozhodujúce produkčné odvetvia si udržiavajú rastové trendy, preto ani ŠÚ nepristúpil k revízii prognózy celoročného tempa rastu HDP,“ povedal vo štvrtok predseda ŠÚ Peter Mach. ŠÚ aj naďalej predpokladá, že celoročný HDP vzrastie v stálych cenách medziročne o 4,1 %.

Spomalenie rastu HDP podľa generálneho riaditeľa sekcie národných účtov a cien ŠÚ Pavla Baláža spôsobili vyššie náklady na pravidelné opravy v odvetviach chémie, gumárenskom odvetví a vo výrobe ropy. „Znížila sa aj produkcia v ťažbe nerastných surovín,“ skonštatoval. Makroekonomický vývoj v SR aj v druhom štvrťroku podporil predovšetkým rast zahraničného obchodu, ktorý podnietil nárast medzinárodnej spolupráce. Konečná spotreba domácností zaznamenala v druhom kvartáli pokles o 1,2 %, keď reálna mzda poklesla o 1,8 %. „Ak bude vývoj v produkčnej sfére stabilný, nepredpokladáme významný pokles objemu miezd v tomto roku,“ skonštatoval Baláž. Najmä v štvrtom štvrťroku je možné podľa Baláža očakávať vyšší nárast miezd, čo spôsobia najmä vianočné odmeny zamestnancov. Pripustil však, že konečná spotreba domácností v nasledujúcom štvrťroku môže byť ešte stále na nízkej úrovni. „Domácnosti síce nezvýšili svoje úspory na vkladných knižkách, držali však viac peňazí v poistných rezervách a dôverovať začali aj podielovým fondom,“ skonštatoval. Ako dodal, aj keď úspory v podielových fondoch v porovnaní s vkladmi v bankách netvoria ešte významnú položku, ich objem rastie výrazným tempom.

Tempo rastu reálneho HDP dosiahlo v druhom štvrťroku 3,8 %. Podľa predbežných údajov ŠÚ sa na Slovensku vytvoril za druhý štvrťrok HDP v objeme 295,6 mld. Sk. HDP vyjadrený v bežných cenách medziročne vzrástol o 8,4 %. Tempo rastu bolo o 0,3 percentuálneho bodu pomalšie ako v prvom štvrťroku, medziročne sa rast spomalil o 0,2 percentuálneho bodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2020

USD 1,180 0,007
CZK 26,747 0,021
GBP 0,915 0,001
HUF 361,160 2,620
CAD 1,557 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS