ČLÁNOK
Pokles hospodárskych ukazovateľov
28. februára 1998

Trend poklesu niektorých hospodárskych ukazovateľov akciovej spoločnosti Nafta Gbely, ktorý bol zachytený už pri schvaľovaní obchodného plánu na rok 1997 valným zhromaždením, nesie v sebe štrukturálnu zmenu v tvorbe výkonov. Vo výkonovej oblasti sa v roku 1997 nenachádzajú obraty vychádzajúce z jednorazových finančných obchodov a v podstatne nižšej miere aj aktivácia sond. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Grebáč. Vysoký zisk z rokov 1994 až 1996 investovala podľa neho Nafta do investičných projektov, ktoré ešte v minulom roku nepriniesli predpokladaný efekt. Nafta, a.s., Gbely by mala podľa priebežnej uzávierky dosiahnuť za rok 1997 hrubý zisk 593 mil. Sk, čo v porovnaní s minulým rokom znamená pokles o 33 %. V minulom roku po prvý krát po permanentnom období rastu poklesli výkony o 22 % na úroveň 3,593 mld. Sk. Zároveň o 19 % poklesli aj náklady na 3 mld. Sk. Najväčšiu časť výkonov Nafty predstavuje uskladnenie plynu. Pri tejto činnosti zaznamenala Nafta za minulý rok nárast výkonov o 7,5 % na úroveň 1,292 mld. Sk. Podiel uskladňovacej činnosti na celkovom objeme výkonov sa tak v priebehu roka zvýšil z 26,2 % na úroveň 35,9 %. Pri objemovo druhej najvýznamnejšej činnosti, ktorú predstavuje ťažba plynu zaznamenala Nafta pokles o 5,8 % na úroveň 737,315 mil. Sk. Výrazný nárast zaznamenala Nafta aj pri stavebných prácach, kde bol zaznamenaný v minulom roku objem 123,509 mil. Sk, čo je nárast o 133 %. Štvornásobné zvýšenie výkonov zaznamenali aj geologické práce, ktoré dosiahli 301,829 mil. Sk. Pokles výkonov zaznamenal predaj ropy, gazolínu a propán-butánu. Zastavenie trendu poklesu kvantitatívnych ukazovateľov sa podľa J. Grebáča realizuje pri nových projektoch v dlhodobom investičnom procese, ktorý v súčasnosti spoločnosť uskutočňuje v širšom rozsahu v domácom a zahraničnom sektore. „Tento proces, ktorý bol v prvom období finančne náročný, zabezpečuje pre Naftu vyrovnanosť prevádzkových a výrobných kapacít do horizontu roku 2008,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti. Do roku 2004 plánuje Nafta preinvestovať do výstavby zásobníkov plynu 30 mld. Sk. Kapacita uskladneného plynu by tým mala stúpnuť na 7 mld. metrov kubických, pričom 2 až 3 mld. metrov kubických by sa malo využiť na Slovensku a 4 až 5 mld. metrov kubických v zahraničí. Na financovaní by sa mali podieľať renomované zahraničné bankové domy a významní dopravcovia a distribútori zemného plynu. Vlastníkom 45,9-percentného balíka akcií bola k 2. decembru 1997 spoločnosť Druhá obchodná. Ďalšími akcionármi sú Chase Nominees Limited s 12,36 % akcií Nafty, 6,88 % vlastní Všeobecná úverová banka a majiteľom 6,28-percentného balíka je aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS