ČLÁNOK
Pokles bilančnej sumy NBS
31. marca 1998

Vyplýva to z medziročnej bilancie aktív a pasív centrálnej banky. Ešte 20. decembra 1997 dosahovala bilančná suma centrálnej banky úroveň 234,2264 mld. Sk. Pod vplyvom zníženia štátnych finančných pasív o viac než 24,5 mld. Sk však bilančná suma v poslednom týždni výrazne klesla. Táto suma sa zhoduje s objemom sporných pohľadávok bývalej Štátnej banky Československej voči NBS, ktorú SR novelizáciou zákona o štátnom rozpočte na rok 1997 vymazala z účtovníctva NBS. Čisté obchodné imanie banky kleslo medziročne o 237,2 mil. Sk na 9,3504 mld. S. Pri nepatrnom raste vlastné kapitálu sa totiž z 238,5 mil. Sk z roku 1996 znížili na nulu „ostatné vlastné prostriedky“, kam patria niektoré fondy tvorené zo zisku (fond odmien a sociálny fond) a zisk bežného roka. Z medziročnej bilancie aktív a pasív vyplýva, že v minulom roku vzrástli pohľadávky voči tuzemským bankám o 5 mld. Sk. Došlo aj k zníženiu devízových vkladov NBS v zahraničných bankách o 8,16 mld. Sk pri súčasnom zvýšení devízových úverov od zahraničných bánk o 5,31 mld. Sk. NBS zatiaľ oficiálne neoznámila výsledky svojho hospodárenia za minulý rok, Banková rada ich však už predminulý týždeň schválila. Komuniké z tohto bodu rokovania Bankovej rady NBS neobsahovalo ani jedno číslo. Známym faktom však je, že v januári NBS presunula do štátneho rozpočtu SR 1,1 mld. Sk ako odvod z minuloročného zisku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS