ČLÁNOK
Poistovne budú na budúci rok hospodárit s prebytkom
11. apríla 2003

Zdravotné poistovne budú na budúci rok hospodárit s prebytkom v bežnom roku 223,7 mil. Sk. Uvádza sa to v návrhu východísk štátneho rozpoctu na rok 2004, ktorým sa v blízkej budúcnosti bude zaoberat vláda. V návrhu rozpoctu zdravotných poistovní ministerstvo financií predpokladá celkové príjmy v objeme 68,542 mld. Sk, z toho prostriedky z predchádzajúceho roka budú asi 3 mld. Sk.

Príjmy bežného roka predpokladá v sume takmer 65,542 mld. Sk. Výdavky sa rozpoctujú v rovnakej výške ako príjmy, teda 65,542 mld. Sk. Po odpocítaní splátok návratných financných výpomocí v objeme 223,7 mil. Sk, by mali dosiahnut 65,318 mld. Sk. Výdavky správnych fondov sa predpokladajú vo výške 2,562 mld. Sk.

Štát za svojich poistencov zaplatí v budúcom roku 17,26 mld. Sk, co oproti tomuto roku znamená nárast o 7,5 %. Výber poistného od ekonomicky aktívneho obyvatelstva by mali medzirocne vzrást o 9,5 %. Od Svetovej banky bude cerpat úver na modernizáciu zdravotníctvo v objeme 400 mil. Sk.

V pôvodnom návrhu východísk štátneho rozpoctu, ktorý bol predložený do pripomienkového konania, sa pocítalo s vyrovnaným hospodárením zdravotných poistovní, ich príjmy aj výdavky boli pôvodne 65,452 mld. Sk. Zvýšili sa aj predpokladané výdavky správnych fondov zdravotných poistovní z 2,558 mld. Sk. Štát za svojich poistencov pôvodne plánoval zaplatit menej, 17,171 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS