ČLÁNOK
Poistovna v banke…
24. marca 2003

Predstavitelia spolocností Gruppo Intesa a Generali Group podpísali memorandum, ktorého zámerom je založit tzv. „bankassurance joint venture“. Nová spolocnost pod názvom Intesa Vita bude spájat bankové a poistovacie služby so zameraním sa na oblast životného poistenia. Intesa Vita má snahu stat sa lídrom na trhu bankopoistovníctva v Taliansku, pricom sa môže spoliehat na technické rezervy, ktoré koncom minulého roka dosiahli hodnotu 16,5 mld. euro, a predpísané poistné vo výške 3,7 mld. euro. Odbytovú siet bude tvorit 3 000 bankových pobociek a 1 700 financných poradcov.

Celosvetový trend spájania bankových a poistovacích služieb, už spomínané bankopoistovníctvo, sa pevne udomácnil aj na Slovensku. Dôkazom je spolupráca Generali Poistovna a.s., ktorá patrí do siete Generali Group, a Všeobecnej úverovej banky, a.s., ktorej hlavným akcionárom je banková skupina Intesa. Obe slovenské spolocnosti sa v marci minulého roka rozhodli svojim klientom poskytovat výhody vyplývajúce zo spojenia bankových a poistovacích služieb. Medzi najvýznamnejšie patria:

“ Komplexný financný servis – klient dostane na jednom mieste bankové i poistovacie služby a produkty, cím šetrí svoj cas a peniaze.

“ Klient má viacero možností, ako zhodnotit svoje úspory – okrem bežných úctov, ci termínovaných vkladov, môže kombinovat poistenie so sporením (kapitálové životné poistenie), resp. poistenie s investovaním (investicné životné poistenie prostredníctvom fondov VÚB Asset Managementu).

“ Výhodné kombinované bankopoistné produkty – cestovné poistenie k platobným kartám, poistenie schopnosti splácat revolvingový alebo spotrebný úver, úrazové alebo nemocenské poistenie pre majitelov vybraných bankových produktov.

“ Lepšia dostupnost pre klientov – možnost využitia siete pobociek VÚB a zároven siete financných poradcov Generali.

Pri príležitosti výrocia vzájomnej spolupráce Všeobecnej úverovej banky, a.s. a Generali Poistovna a.s., pripravili obe spolocnosti pre svojich klientov akciu „Marec – mesiac životného poistenia“, v rámci ktorej na všetkých obchodných miestach VÚB ponúkajú nové možnosti výhodného sporenia, resp. investovania prostredníctvom produktov poistovne Generali. Zároven klienti, ktorí v priebehu marca uzavrú zmluvu na jeden z produktov životného poistenia Generali, budú zaradení do žrebovania o atraktívne ceny.

Výhody vyplývajúce zo spojenia bankových a poistných služieb doteraz využilo približne 14 tisíc klientov. V hodnotovom vyjadrení dosiahla produkcia sumu takmer 10 mil. Sk.

Všeobecná úverová banka, a.s., je clenom jednej z najsilnejších medzinárodných financných skupín – Gruppo Intesa, ktorej celkový súhrn aktív dosiahol ku koncu minulého roka 290 mld. euro. Na slovenskom financnom trhu zaujíma VÚB popredné miesto tak v oblasti aktívnych ako aj pasívnych obchodov. Dokumentuje to aj jej 22 %-ný podiel na hodnote primárnych vkladov a 14 %-ný podiel na poskytnutých úveroch klientom.

Generali Poistovna a.s. je dcérskou spolocnostou Generali Holding Vienna AG. V súcasnosti ponúka poistovna široký program zahrnujúci poistenie osôb, motorových vozidiel, majetku, priemyselných a podnikatelských rizík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS