ČLÁNOK
Poisťovňa Otčina mení názov na Uniqa poisťovňa
12. februára 2001

Od pondelka 12. februára mení poisťovňa Otčina svoj názov na Uniqa poisťovňa, a.s. Bratislava. Ako na tlačovej besede novinárov informoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Doleschalek, ide len o zmenu obchodného názvu poisťovne, pričom neprišlo k žiadnym iným zmenám vo vzťahu ku klientom alebo v akcionárskej štruktúre poisťovne.

K zmene názvu pristúpila poisťovňa na základe rozhodnutia materskej spoločnosti – rakúskej Uniqa Group Austria. Podľa tohto rozhodnutia zmenia svoje názvy postupne všetky dcérske spoločnosti rakúskeho poisťovacieho holdingu. Vo Švajčiarsku a Chorvátsku už dcérske poisťovne fungujú pod názvom Uniqa, v ČR má prísť k zmene obchodného mena v júni tohto roku.

Ako ďalej predstavitelia poisťovne informovali, všetky nové zmluvy sa už od pondelka 12. februára budú uzatvárať pod novým názvom. Podľa slov generálneho riaditeľa poisťovňa nepredpokladá, že by jej zmena názvu priniesla nejaký výpadok v získavaní nových klientov. Hospodárenie spoločnosti ovplyvnia podľa člena predstavenstva Radomíra Háčika len mimoriadne jednorazové náklady spojené so zmenou mena, ktoré budú smerovať aj na rozsiahlu marketingovú kampaň. Očakávaný čistý zisk by mal podľa predbežného podnikového plánu bez týchto mimoriadnych nákladov dosiahnuť v roku 2001 zhruba 50 mil. Sk. „Po odčítaní týchto nákladov by sa však mal hospodársky výsledok za tento rok rovnať približne nule,“ dodal R. Háčik. Podľa predbežných výsledkov hospodárenia spoločnosti pritom ukončila poisťovňa Otčina uplynulý rok s čistým ziskom vo výške 36 mil. Sk.

Medziročný nárast v oblasti predpísaného poistného plánuje Uniqa dosiahnuť v roku 2001 približne na úrovni 10 percent, z toho až 30-percentný nárast by mala vykázať poisťovňa v oblasti životného poistenia. Za minulý rok pritom vykázala predpísané poistné vo výške 848,3 mil. Sk, z toho v životnom poistení predstavoval objem predpísaného poistného 167,8 mil. Sk, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 36 %. Predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia dosiahlo 680,5 mil. Sk, z toho havarijné poistenie (363,9 mil. Sk) kleslo v porovnaní s rokom 1999 o 16 %. Tento jav pripisuje R. Háčik nižšiemu predaju nových áut, vysokému množstvu ukončených leasingových zmlúv a nižšej solventnosti obyvateľstva, ktoré si po ukončení leasingu neobnovuje poistné zmluvy. Samotné majetkové poistenie vzrástlo o 19,6 % na 316,6 mil. Sk. Objem poistného plnenia poisťovne Otčina za uplynulý rok predstavoval 438,4 mil. Sk.

V tomto roku má Uniqa poisťovňa záujem uchádzať sa aj o zmluvné poistenie motorových vozidiel, avšak podľa R. Háčika bude potrebné výšku poistného upraviť smerom hore.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS