ČLÁNOK
Pohľadávky štátu voči VSŽ okolo 2,5 mld. Sk
23. apríla 1999

Už sa pripravuje avizovaná osobitná stabilizačná zmluva medzi štátom a skupinou veriteľských bánk VSŽ Košice, v ktorej chce vláda jednoznačne vyjadriť svoje záujmy ako najvýznamnejšieho veriteľa košických hút a tieto záujmy aj zmluvne ošetriť. Zmluva by mala zaručiť, aby banky nemohli počas trvania tohto stand still agreement podať návrh na začatie konkurzu vo VSŽ. Tiež by mala zabezpečiť účasť štátu v procese výberu strategického investora, ako aj zastúpenie jeho predstaviteľov v orgánoch košickej spoločnosti. Na dnešnej tlačovej besede to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Podľa jej slov po podpise stabilizačnej dohody s bankami vláda odporučí Všeobecnej úverovej banke, aby aj ona podpísala stand still agreement uzatvorený nedávno medzi skupinou veriteľských bánk a VSŽ. VÚB totiž ako jediná z 9 bánk tvoriacich komisiu bankových veriteľov túto dohodu nepodpísala. Takýto prístup vzbudzuje podľa nedávnych vyjadrení prezidenta VSŽ Gabriela Eichlera nedôveru aj v ostatných veriteľoch.

Ministerka konkretizovala aj pohľadávky štátu voči VSŽ, na základe ktorých je najvýznamnejším veriteľom košických hút. Podľa nej štát eviduje daňové pohľadávky voči VSŽ zabezpečené záložným právom vo výške vyše 1 mld. Sk. Na základe žiadosti VSŽ o odklad platieb daní, predovšetkým DPH a dane z príjmov, za prvé mesiace tohto roka vzniknú štátu ďalšie pohľadávky v objeme 1,1 mld. Sk. Okrem toho štát prostredníctvom Konsolidačnej banky eviduje voči VSŽ aj pohľadávku v hodnote 400 mil. Sk a nepriamo cez Slovenskú sporiteľňu (SLSP) kontroluje aj časť akcií VSŽ. Časť týchto akcií získala sporiteľňa z repoobchodu s VSŽ. V závere novembra minulého roku prebehla médiami informácia, podľa ktorej VSŽ nebude schopná splatiť repoobchod so SLSP, v ktorom ako záruku za úver založili akcionári košických hút aj zhruba 26 % akcií spoločnosti. Časť týchto akcií získala podľa ministerky sporiteľňa, pričom o časť vedie súdny spor akcionár a bývalý čelný predstaviteľ VSŽ Alexander Rezeš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS