ČLÁNOK
Pohľadávky SKo je najvýhodnejšie predávať v balíkoch
23. novembra 2001

Pohľadávky Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) je podľa investičného manažéra Penta Group, a.s. Romana Závodského najvýhodnejšie predávať v balíkoch. Ďalšie alternatívy v sebe totiž nesú riziko netransparentnosti a predlžovania časových termínov. K tomuto záveru dospela spoločnosť Penta Group po analýze navrhovaných alternatív nakladania s pohľadávkami, ktoré vláde predložila SKo.

Otvorený list spolu s analýzou Penta zaslala okrem SKo aj ministerstvu financií. Podľa analýzy prvá z navrhovaných alternatív prevodov a realizácie pohľadávok, aukčný predaj pohľadávok individuálne, môže priniesť riziko neúmernej zdĺhavosti vzhľadom na vysoký počet subjektov, s ktorými by SKo musela rokovať. Zároveň by podľa Penty mohlo dôjsť len k výberu bonitných pohľadávok, čo zvyšuje možnosť korupcie. V portfóliu SKo by tak následne ostali len menej bonitné pohľadávky. Svoje záväzky by navyše mohli odkúpiť prostredníctvom prepojených spoločností aj samotní dlžníci.

Pri ďalšej navrhovanej alternatíve, ktorá spočíva v mandátnej správe pohľadávok na základe zmluvy, je podľa analýzy Penta Group kľúčovým momentom výber portfólia pohľadávok, ktoré budú jednotlivým kandidátom zverené. Podľa názoru R. Závodského pôjde pravdepodobne o menšie pohľadávky, pri ktorých je vhodné ako spôsob realizácie zvoliť skôr ich vymáhanie. Penta sa stala jedným z víťazov súťaže na mandátnu správu pohľadávok, doteraz však nie je jasné, kto by mal aké pohľadávky spravovať. Pri tejto alternatíve zároveň zohráva významnú úlohu aj fakt, akú províziu budú jednotliví mandatári za správu pohľadávok požadovať.

Ako nepríliš perspektívnu hodnotí R. Závodský aj alternatívu vytvorenia spoločného podniku SKo a investora, ktorý by sa zaoberal realizáciou pohľadávok. Tento spôsob riešenia by podľa neho prispel len k zbytočnému predĺženiu činnosti SKo. Za najvýhodnejšiu alternatívu teda Penta Group považuje predaj pohľadávok v balíkoch. Tá by zabezpečila predaj aj nebonitných pohľadávok a zároveň vstup silných zahraničných kapitálových partnerov. Zároveň existuje aj väčšia šanca, že by sa niektoré pohľadávky podarilo reštrukturalizovať.

Cieľom analýzy Penta Group je podľa jej investičného manažéra vyvolanie verejnej diskusie o nakladaní s pohľadávkami a výber najtransparentnejšej metódy realizácie pohľadávok. Penta sa angažuje v tomto procese aj vzhľadom na to, že sa v konzorciu s Credit Suisse First Boston stala víťazom opakovaného prvého pilotného projektu na predaj pohľadávok z portfólia SKo.

SKo spravovala ku koncu októbra pohľadávky v celkovom objeme prevyšujúcom 78,2 mld. Sk. Účtovne evidovaná istina z toho predstavuje 54,7 mld. Sk a tvorí 69,9 % celkového objemu pohľadávok. Zvyšných takmer 23,5 mld. Sk tvorí príslušenstvo, ktoré dosahuje takmer 30 % portfólia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS