ČLÁNOK
Pohľadávka ŽSR voči štátu predstavuje takmer 7,7 mld. Sk
27. júla 2001

Kumulovaná výška neuhradenej pohľadávky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) voči štátu, po audite ekonomicky oprávnených nákladov za výkony osobnej dopravy vo verejnom záujme v rokoch 1994 až 1997, dosahuje 7,657 mld. Sk. Po zarátaní úrokov z omeškania neuhradených platieb celková výška pohľadávky k 30. júnu 2001, ktorú ŽSR môžu oprávnene požadovať, predstavuje 14,617 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

Audit s cieľom preukázania neposkytnutej úhrady za realizované výkony v osobnej doprave zo strany štátu vykonala na základe uznesenia vlády audítorská firma Ernst & Young. Výsledky auditu už ŽSR odovzdali ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerstvu financií. Po uznaní danej pohľadávky železníc voči štátu sa v súlade s Projektom transformácie a reštrukturalizácie ŽSR premietne do účtovného stavu podniku. Podľa uznesenia vlády z minulého roka má ministerka financií vytvoriť podmienky na uhradenie dlžnej čiastky, pričom projekt predpokladá od roku 2001 počas piatich rokov postupnú úhradu dlhu vo výške 2 mld. Sk ročne.

ŽSR sa v tomto roku rozdelia na dve spoločnosti. Železničná spoločnosť, a.s., (ŽS) so 100-percentnou účasťou štátu, vznikne odčlenením od ŽSR. Terajšie ŽSR budú prevádzkovať, udržiavať a riadiť dopravnú cestu, zvyšné tri divízie prejdú do akciovej spoločnosti ŽS. Na dopravný trh budú môcť vstúpiť aj iné subjekty na základe licencií. Vydávať by ich mal plánovaný Štátny dráhový úrad, ktorý preberie kompetencie cenotvorby. Poslanci na rokovaní 14. júna odsúhlasili vznik ŽS. Podobne odsúhlasili aj súvisiacu novelu zákona o dráhach. Obe právne úpravy by mali vstúpiť do platnosti 1. augusta.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dosiahli v prvom polroku 2001 zisk 1,019 mld. Sk, čo je oproti minulému roku zlepšenie o viac ako 2,29 mld. Sk, pričom náklady boli vyššie len o 34 mil. Sk a výnosy sa medziročne zvýšili o 2,326 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS