ČLÁNOK
Podpora zahraničných investorov s regionálnym prvkom
9. februára 1999

Ten bude navrhovať, do ktorej jeho časti je treba investície smerovať a zvýhodňovať a v akej miere. Odznelo to na dnešnom stretnutí ministra hospodárstva Ľudovíta Černáka s prednostami krajských úradov.

Ľ. Černák informoval, že okrem klasických finančných nástrojov ako sú napríklad daňové zvýhodnenie a daňové prázdniny by sa mala vytvoriť aj možnosť započítať si 20 % nákladov na vedu a výskum do celkových nákladov. Uvažuje sa o hranici pre investície na úrovni 5 mil. USD, bude však pravdepodobne nižšia pri vstupe investora do regiónu s veľkou nezamestnanosťou alebo pri vstupe do oblasti cestovného ruchu. Zvýhodnenie by sa malo týkať investícií, ktoré vytvoria viac ako 50 pracovných príležitostí. „Doterajšie výhody boli určené predovšetkým pre veľké zahraničné firmy a podmienky splnili vlastne len Volkswagen a Motorola. Chceme sa preto zamerať aj na menšie spoločnosti,“ vysvetlil minister.

Podpora vstupu zahraničného kapitálu pomôže podľa jeho slov predchádzať znižovaniu pracovných miest v regiónoch ako aj rozvoju cestovného ruchu. Do konca júna by mal byť pritom prijatý zákon o cestovnom ruchu. Ľ. Černák upozornil na dramatický rast nezamestnanosti v závere uplynulého roka predovšetkým v dvoch východoslovenských regiónoch, ako aj v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Zmiernenie tejto skutočnosti vyžaduje podľa jeho slov vzájomnú spoluprácu a koordináciu medzi regiónmi a ministerstvom tak, aby mohlo prísť k hospodárskemu oživeniu. Minister vyzdvihol aj pripravované napojenie koordinátorov zahraničnej pomoci priamo na krajské úrady a poukázal na potrebu propagácie jednotlivých krajov. „Podobné stretnutia ako dnešné sa budú organizovať častejšie a budeme na ne pozývať aj zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Združenia miest a obcí Slovenska ako aj stredných a malých podnikateľov,“ zdôraznil Ľ. Černák.

Prednosta Krajského úradu Trnavského kraja Martin Pado poukázal na konkrétny príklad regionálnych problémov, riešenie ktorých vyžaduje spoluprácu viacerých rezortov. „Problém s dobudovaním čističky odpadových vôd v Šamoríne limituje rozbeh výroby v tejto lokalite,“ povedal. Malo pritom ísť o investíciu v hodnote 700 mil. Sk, ktorá má priniesť 135 pracovných príležitostí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS