ČLÁNOK
Podpísali zmluvu o predaji Slovenskej sporiteľne
11. januára 2001

Predstavitelia rakúskej Erste Bank, slovenského Ministerstva financií (MF) a Fondu národného majetku SR (FNM) podpísali zmluvu o predaji 87,18-percentného podielu v Slovenskej sporiteľni (SLSP). Za MF zmluvu podpísala ministerka financií Brigita Schmögnerová, za FNM jeho viceprezident Pavol Hulík a za kupujúcu stranu – Erste Bank, jej prezident Andreas Treichl.

Rakúska Erste Bank ponúkla v tendri 425 mil. EUR, teda 18,4 mld. Sk. Ponúknutá suma v prepočte za 100-percentný podiel predstavuje 21,1 mld. Sk. V deň podpisu zmluvy má Erste zložiť na viazaný účet 10 % kúpnej ceny, do štyroch dní po zverejnení účtovnej uzávierky SLSP za uplynulý rok potom následne doplatí zvyšnú časť.

Nový rakúsky vlastník sporiteľne plánuje v priebehu najbližších 5 rokoch investovať do SLSP 6,5 mld. Sk. Na druhej strane sa vláda v zmluve zaviazala, že umožní Erste previesť zo SLSP aktíva s nominálnou hodnotou do 2 mld. Sk do štátnych agentúr na prácu s pohľadávkami. Prípadný prevod ďalších aktív zo sporiteľne bude nasledovať za dvoma presunmi klasifikovaných pohľadávok v objeme celkom 31,4 mld. Sk do Slovenskej konsolidačnej a Konsolidačnej banky v decembri 1999 a júni 2000. Uzavrie sa tak rozsiahly reštrukturalizačný program vlády v SLSP. Erste plánuje tiež prostredníctvom SLSP podporiť projekty pre malých a stredných podnikov a v oblasti bývania. Podľa decembrového vyjadrenia ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej ide o objem 2,7 mld. Sk.

Akvizíciou SLSP s jej 1,8 mil. klientmi sa Erste stala vedúcou retailovou bankovou skupinou v strednej Európe s viac ako 8 mil. zákazníkmi a podľa počtu klientov sa zaradila medzi 10 najväčších európskych bánk. Erste Bank očakáva významné zvýšenie aktív banky zo zvýšenia výnosov prostredníctvom zlepšeného marketingu a vďaka krížovému predaju finančných produktov.

SLSP disponuje v súčasnosti približne 530 filiálkami s približne 6 500 pracovníkmi a má zhruba 1,8 mil. klientov. Na trhu súkromných vkladov eviduje 35-percentný podiel a na trhu celkových vkladov disponuje podielom 28 %. Bilančná hodnota sporiteľne predstavovala k ultimu septembra 185,5 mld. Sk, čo znamená vedúci 22-percentný podiel na trhu. Podiel klasifikovaných pohľadávok na úverovom portfóliu bol k ultimu septembra 13,86 %. Predbežný zisk SLSP dosiahol za prvých deväť mesiacov minulého roka 694,325 mil. Sk. Podľa decembrových vyjadrení predstaviteľov SLSP by sa mal za uplynulý rok hrubý zisk pohybovať v rozmedzí od 3,3 do 4,9 mld. Sk. Vedenie banky ráta s takýmto veľkým rozptylom, pretože zatiaľ ešte nie je jasné, aký celkový objem vytvorených opravných položiek na rizikové aktíva sporiteľňa rozpustí.

Ďalšími záujemcami v tendri na získanie majoritného podielu v SLSP bola rakúska Bank Austria a talianska finančná skupina UniCredito Italiano.

Podpisom zmluvy o privatizácii Slovenskej sporiteľne, a.s. sa Erste Bank stala vedúcou bankou v oblasti retailového bankovníctva v strednej Európe a zaradila sa do desiatky najväčších európskych retailových bánk.

Rakúskej Erste sa podarilo zavŕšiť plánovanú expanziu do centrálnej Európy etablovaním sa na českom, maďarskom, chorvátskom a napokon slovenskom trhu za necelé tri roky. Za toto obdobie počet jej klientov vzrástol zo 600 tisíc na 8 miliónov a v súčasnosti jej bilančná suma dosahuje 73,1 mld. EUR. Ako na tlačovej besede uviedol prezident Erste Bank Andreas Treichl, integrácia sporiteľne do skupiny Erste bude znamenať 20-percentný nárast na celkovom počte jej klientov a mala by sa podieľať zhruba na 5-percentnom zvýšení jej obratu. V najbližšom období Erste Bank podľa jeho slov ďalšiu expanziu v tomto regióne neplánuje.

Podľa A. Treichla bude celý proces začlenenie sporiteľne do Erste Bank otázkou najbližších 18 až 24 mesiacov, v roku 2003 by mala jej kapitálová primeranosť dosiahnuť zhruba úroveň 18 %. Vo fáza tejto reštrukturalizácie podľa neho neobíde sporiteľňu pravdepodobne ani redukcia zamestnancov, konkrétne čísla však nešpecifikoval. Zatiaľ otvorená je aj otázka personálneho zabezpečenia manažmentu sporiteľne, podľa Treichla však bude Erste ako skupina stredoeurópskych bánk v tomto smere fungovať na princípe mobility. „V týchto záležitostiach nebude zohrávať úlohu národnosť, ale profesionalita pracovníkov,“ povedal prezident.

Z hľadiska ďalšieho smerovania sporiteľne je podľa A. Treichla dôležité, aby sa orientovala prioritne na plnenie svojej pôvodnej úlohy, ktorou je financovanie malého a stredného podnikateľského stavu a obyvateľstva. „Naším záujmom je, aby SLSP zostala bankou a sporiteľňou, aby rozhodnutia padali v Bratislave a samozrejme najdôležitejšou pre nás zostáva otázka spokojnosti zákazníkov,“ povedal prezident Erste.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS