ČLÁNOK
Podniky v poslednom štvrťroku minulého roka boli stratové
15. marca 2001

Predbežná strata finančného a nefinančného sektora predstavovala v poslednom štvrťroku 10,3 mld. Sk oproti zisku 16,6 mld. Sk v rovnakom období predchádzajúceho roka. Hospodársky výsledok súvisel najmä s činnosťou finančného sektora, ktorý vykázal stratu v objeme 9 mld. Sk. Predstavuje to podstatný pokles, pretože v rovnakom období predchádzajúceho roka dosahoval finančný sektor zisk 24,2 mld. Sk. Strata nefinančného sektora sa naopak medziročne znížila o 81,4 % na 1,3 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počas celého minulého roka dosiahol finančný a nefinančný sektor podľa predbežných výsledkov zisk 88 mld. Sk, čo znamená rast na ročnej báze o 15,5 %. Zisk finančného sektora sa znížil o 67 % na 8,8 mld. Sk. Zisk nefinančného sektora predstavoval 79,2 mld. Sk pri medziročnom raste 59,9 %. Podľa generálneho riaditeľa sekcie národných účtov a cien Štatistického úradu Petra Baláža prispelo k zvýšeniu zisku v nefinančnom sektore najmä znižovanie strát a úbytok stratových podnikov. Určitú úlohu podľa neho zohráva aj zákon o konkurzoch, ktorý núti podniky zlepšovať štruktúru aktivít vypúšťaním stratových činností.

Najvyšší objem zisku v nefinančnom sektore vo výške 26,3 mld. Sk dosiahli podniky priemyselnej výroby, medziročne tak vzrástol o 4,1 %. Nárast zisku vo veľkoobchode, maloobchode, opravách motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru predstavoval 29,5 %, keď zisk dosiahol 23,5 mld. Sk. Zisky z nehnuteľností, prenajímania, obchodných služieb, výskumu a vývoja boli vo výške 11,8 mld. Sk, stúpli tak o 49,1 %. Pokles zisku o 27,7 % na 11,1 mld. Sk zaznamenala výroba a rozvod elektriny, plynu a vody. V tendencii dlhodobej ročnej straty pokračovalo odvetvie poľnohospodárstva a poľovníctvo, aj keď strata medziročne kleslo o 81,5 % na 0,3 mld. Sk. Tretí rok dosiahlo najvyššiu stratu skladovanie, doprava, pošta a telekomunikácie 1 mld. Sk (rast o 64,3 %).

K vývoju zisku finančných organizácií prispelo najmä medziročné zníženie zisku v peňažníctve o 64,9 % na 9,5 mld. Sk. Výrazný pokles bol poznačený vysokou základňou v roku 1999, kedy tvorba zisku súvisela hlavne s predajom akcií ČSOB v rámci vzájomného vyrovnania pohľadávok a záväzkov medzi Slovenskom a Českou republikou. Zisk v poisťovníctve sa tiež znížil na 1,1 mld. Sk pri poklese o 40,7 %. V nebankových inštitúciách, za ktoré podľa Baláža ŠÚ považuje správcovské spoločnosti, predstavovala strata 1,9 mld. Sk pri jej medziročnom zmiernení o 23,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS