ČLÁNOK
Podniky spracovateľského priemyslu so ziskom 27,936 mld. Sk
3. septembra 2003

Podniky spracovateľského priemyslu vytvorili za prvý polrok tohto roka hrubý zisk v objeme 27,936 mld. Sk. V medziročnom porovnaní ide o 65,9-percentný nárast výsledku hospodárenia, keďže za polrok 2002 vykazovalo odvetvie zisk pred zdanením na úrovni 16,834 mld. Sk. Celkové tržby odvetia bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní vzrástli medziročne ku koncu júna o 20,5 % na 367,581 mld. Sk. Tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli za prvých šesť mesiacov 344,656 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu vlaňajška narástli o 20,4 %. Agentúru SITA o tom informovala Dagmar Hlavatá z kancelárie ministra hospodárstva SR.

Spracovateľský priemysel vytvoril za uplynulý polrok pridanú hodnotu na úrovni 80,62 mld. Sk. Celkové náklady spracovateľských podnikov dosiahli za sledované obdobie 389,611 mld. Sk, čo predstavuje najvyšší stav od roku 1996. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 19,7 %. Podľa údajov colnej štatistiky vyviezli odvetvové podniky objem produkcie za 348,7 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 24 %. Dovoz predstavoval 300,8 mld. Sk.

Slovenské spracovateľské podniky vlastnili ku koncu júna majetok v objeme 473,375 mld. Sk, pričom hmotný a nehmotný investičný majetok predstavoval 423,008 mld. Sk. Medziročný nárast o 10,7 % zaznamenali celkové obstarané investície na hodnotu 19,203 mld. Sk. Hodnota vlastného imania spoločností odvetvia spracovateľského priemyslu bola v uplynulom období na úrovni 253,986 mld. Sk. Výška bankových úverov a výpomocí medziročne poklesla o 14 % a dosiahla ku koncu júna 85,764 mld. Sk. Suma záväzkov spracovateľských podnikov po lehote splatnosti prekročila 24,9 mld. Sk. Podniky evidovali k ultimu šiesteho mesiaca pohľadávky po lehote splatnosti v objeme 30,71 mld. Sk.

Za prvý polrok tohto roka dosiahol priemerný evidenčný počet pracovníkov spracovateľského priemyslu 313 356, čo predstavuje druhý najnižší stav od roku 1996 okrem polroku 2000, kedy odvetvie zamestnávalo takmer 312,5 tis. pracovníkov. Priemerná mesačná mzda v odvetví dosiahla 7 552 Sk, čo znamená 8,1-percentný medziročný nárast.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS