ČLÁNOK
Podniky skupiny VSŽ treba podľa Eichlera spojiť do jednej firmy
26. marca 1999

Za minulý rok, ako aj za prvé mesiace tohto roka eviduje VSŽ, a.s., Košice kladný prevádzkový hospodársky výsledok. „Po zarátaní straty z finančných operácií, rezerv a jednorazových záležitostí sme však v strate,“ povedal v rozhovore pre denník SME prezident VSŽ Gabriel Eichler.

Súčasnú situáciu vo VSŽ je podľa neho potrebné riešiť v prvom rade zbavením sa nehutníckych činností. Hutníctvo a s tým súvisiace služby, ktoré sú v Košiciach rozdrobené do viacerých spoločností, treba spojiť do jednej, aby sa táto firma dala efektívne riadiť. G. Eichler v SME priznal, že riadenie dcérskych spoločností iba cez osoby vytváralo predpoklad pre netransparentnosť. Nedostatočná kontrola zas umožňovala neprimeraný rast nákladovosti a finančných únikov, ako aj realizáciu činností, ktoré neboli v prospech VSŽ. „Procesy na riešenie problémov podniku sa môžu vstupom zahraničného investora veľmi výrazne urýchliť a môžu byť oveľa dynamickejšie,“ zdôraznil prezident VSŽ. Spoločnosť zároveň potrebuje finančne silného majiteľa, veľmi dôležité je know-how, firemná kultúra spojená s iným spôsobom riadenia a marketing, hovorí G. Eichler.

Všetci potenciálni investori a záujemcovia o vstup do VSŽ sú zatiaľ len v prvej fáze získavania informácií a ich vyhodnocovania. G. Eichler upozornil, že k dispozícii ešte nie sú auditované výsledky za minulý rok. „Akékoľvek úvahy o tom, že vstup zahraničného investora do VSŽ je otázkou nejakej veľmi blízkej doby, sú neopodstatnené,“ vysvetlil prezident VSŽ v rozhovore, ktorý poskytol SME.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS