ČLÁNOK
Podniky SAD predložili privatizačné projekty
2. októbra 2000

Posledný zo sedemnástich štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD), SAD BBDS Banská Bystrica odovzdal privatizačný projekt na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Následne v priebehu tohto týždňa uverejní rezortné ministerstvo oznámenie o tom, že sedemnásť štátnych podnikov SAD predložilo svoje privatizačné projekty s tým, že záujemcovia o privatizáciu podnikov sa môžu informovať o možnostiach privatizácie jednotlivých podnikov SAD. Pre tlačovú agentúru SITA to povedala riaditeľka Odboru zakladateľských funkcií a privatizácie MDPT Helena Kavcová.

Podniky sa budú privatizovať v dvoch etapách. V prvej získa záujemca cez priamy predaj 49-percentný podiel akcií podniku, pričom v hotovosti zaplatí čiastku vo výške 1 až 5 % z hodnoty majetku, zvyšok preinvestuje do troch rokov formou nákupu autobusov mestskej a prímestskej dopravy. Fond národného majetku bude vlastniť 51 % a akcionárske práva bude vykonávať spolu s ministerstvom dopravy. V druhej etape, ktorá ešte nie je definitívne stanovená, sa uvažuje s prevodom 34 % akcií na vyšší územnosprávny celok a s predajom zvyšných 17 % akcií buď úspešnému investorovi z prvého kola alebo inému záujemcovi.

Po preverení projektov a posúdení Protimonopolným úradom SR ministerstvo dopravy projekty s určenými podmienkami predloží do 31. decembra Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku. S ukončením privatizácie štátnych podnikov SAD sa počíta do konca júna 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS