ČLÁNOK
Podniky na Slovensku vlani vytvorili zisk 133,6 mld. Sk
14. marca 2003

Podniky na Slovensku dosiahli podla predbežných výsledkov v minulom roku zisk 133,6 mld. Sk, co je medzirocne menej o 9,1 %. Nefinancné korporácie pritom medzirocne zvýšili zisk o 3,6 % na 139,1 mld. Sk. Financné korporácie naopak zaznamenal horší výsledok, ked sa dostali z ciernych do cervených císel a vykázali stratu 5,5 mld. Sk. Ich zisk v roku 2001 pritom ešte bol 12,8 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V nefinancných podnikoch dosiahli najvyšší zisk odvetvia priemyselnej výroby na úrovni 42,6 mld. Sk, obchodu 38,8 mld. Sk, výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 28,8 mld. Sk. V nehnutelnostiach a prenajímaní sa vytvoril zisk 13,7 mld. Sk, stavebníctve 8,9 mld. Sk, doprave, pošte a telekomunikáciách 3,1 mld. Sk a v polnohospodárstve a polovníctve 1,9 mld. Sk. Najmenší objem zisku dosiahli podnikatelské subjekty v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti 0,2 mld. Sk, v ostatných verejných službách, v lesníctve, rybolove a chove rýb zhodne 0,3 mld. Sk. Strata bola v hoteloch a reštauráciách na úrovni 0,1 mld. Sk a v školstve 18 mil. Sk.

Vyššiu tvorbu zisku ako v roku 2001 ovplyvnil hlavne jeho výrazný rast vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 100,3 %, stavebníctve o 83 %, obchode o 30,4 % a v nehnutelnostiach a prenajímaní o 17,2 %. Tempo vývoja zmiernoval pokles zisku v doprave, pošte a telekomunikáciách o 86 %, tažbe nerastných surovín o 59,5 % a v priemyselnej výrobe o 4,8 %.

Záporný hospodársky výsledok financného sektora bol dôsledkom straty penažných financných inštitúcií v objeme 12,1 mld. Sk, pricom v roku 2001 dosiahli zisk 12,8 mld. Sk. Zisk poistovacích korporácií a penzijných fondov sa medzirocne zvýšil o 6 % na 1,5 mld. Sk. Ostatní financní sprostredkovatelia pri tvorbe zisku 5,1 mld. Sk dosiahli priaznivejší hospodársky výsledok ako v roku 2001, ked vykázali stratu 1,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS