ČLÁNOK
Podniky na Slovensku vlani so ziskom 134,8 mld. Sk
15. marca 2002

Podniky finančného a nefinančného sektora vytvorili v roku 2001 podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu SR (ŠÚ) zisk 134,8 mld. Sk. V medziročnom porovnaní bol ich zisk vyšší o 55 %. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ sekcie národných účtov a cien ŠÚ Pavol Baláž.

Pod rast ziskovosti sa podľa neho podpísalo najmä znižovanie počtu stratových podnikov. Výrazne k tomu dopomohla nová legislatíva v oblasti konkurzného konania, postupné znižovanie neefektívnej produkcie a zvýšenie rentability nových produktov. Nárast miery zisku profitujúcich podnikov nebol významný.

V nefinančných korporáciách sa tvorba zisku v porovnaní s rokom 2000 zvýšila o 56 % na 122 mld. Sk, čo spôsobil najmä rýchlejší rast výnosov oproti nákladom. Zisk dosiahli všetky odvetvia. Najviac vzrástol zisk v priemyselnej výrobe na 44,7 mld. Sk, veľkoobchode, maloobchode, oprave motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru na 29,7 mld. Sk. Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody sa vytvoril zisk 14,4 mld. Sk, v doprave, skladovaní, poštách a telekomunikáciách 11,9 mld. Sk. V nehnuteľnostiach, prenajímaní, obchodných službách, výskume a vývoji dosiahol zisk 11,7 mld. Sk, v stavebníctve 4,9 mld. Sk, v ťažbe nerastných surovín 1,7 mld. Sk, v poľnohospodárstve a v poľovníctve 1,2 mld. Sk. V ostatných odvetviach objem zisku nedosiahol úroveň roku 2000.

Finančné korporácie dosiahli spolu zisk 12,8 mld. Sk, čo predstavuje nárast 46,1 %. Jeho úroveň súvisela hlavne s činnosťou peňažných finančných inštitúcií, ktoré vytvorili zisk 12,8 mld. Sk, teda medziročne viac o 33,7 %. V poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch sa zisk medziročne zvýšil o 26,3 % na 1,4 mld. Sk. Ostatní finanční sprostredkovatelia hospodárili so stratou 1,4 mld. Sk.

Z hľadiska charakteru produkcie sa zvýšil zisk odvetví produkujúcich trhové výrobky o 63,1 % a odvetví zameraných na poskytovanie služieb o 47,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS