ČLÁNOK
Podnikateľské prostredie je nemotivačné a diskriminačné
15. októbra 2000

Podnikateľské prostredie v SR je z pohľadu živnostenského a drobného podnikania nemotivačné, nefunkčné, diskriminačné a skostnatené. Uviedla to vo svojom vystúpení na konferencii Zmeny podnikateľského prostredia v súvislosti so vstupom do EÚ, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, Viera Marková z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Živnostníci sa najčastejšie sťažujú na vysoké finančné a psychické nároky, administratívne a ekonomické bariéry – napríklad zaregistrovanie firmy trvá dva až šesť mesiacov, zatiaľ čo vo Veľkej Británii týždeň. Negatívny vplyv na živnostenské podnikanie majú neustále zmeny zákonov, zvýhodňovanie zahraničných subjektov, zlá infraštruktúra, klientelistické a kriminálne prostredie, defraudácie a daňové úniky. Narušené prostredie tak nevedie k tvorbe hodnôt v podobe zisku, ale k pololegálnym aktivitám vo forme tzv. vyhľadávania renty. Preto v roku 1999 bolo vydaných najmenej živnostenských a koncesných listín, až 98,6 % živnostenských oprávnení bolo zrušených z podnetu živnostníkov a za prvý polrok 2000 živnostníci neuzatvorili žiaden lízing nehnuteľností, lízing technológií poklesol o sedem percent a stagnuje aj lízing automobilov.

Marie Režňáková z Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne upozornila, že aj v Českej republike sa ekonomika dostala do situácie tzv. credit crunch, čo znamená zmrazenie poskytovania nových úverov. České banky napriek rastu vkladov a poklesu úrokových mier, ktoré v decembri 1999 dosiahli v priemere 6,7 %, čo je minimum od roku 1993, neposkytujú vo výraznejšej miere nové úverové prostriedky.

Dôvodom je sčasti tvorba opravných položiek na klasifikované úvery, ale najmä nízka kvalita dopytu po úveroch. Dopyt síce prevyšuje ponuku, avšak banky na základe informácií o klientovi úver nie sú ochotné poskytnúť. Rentabilita vlastného imania v priemysle totiž klesla na 0,55 %, rentabilita aktív na 4,02 %, podiel vlastného imania na celkovom kapitáli na 46,4 % a nákladové úroky odčerpávajú až 55 % nezdaneného zisku. Preto boli vlani ako celok úverovateľné len niektoré odvetvia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS