ČLÁNOK
Podnikateľská aliancia oceňuje novelu Obchodného zákonníka
9. júla 2002

Novelu Občianskeho zákonníka, nedávno schválenú Národnou radou SR, považuje Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) za jednu z kľúčových legislatívnych noriem, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Pre agentúru SITA to uviedol člen výkonnej rady PAS Milan Kisztner. Podľa neho aliancia oceňuje schválené zmeny v oblasti záložného práva, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu dostupnosti finančných zdrojov najmä pre malé a stredné podniky.

Možnosť ručiť za svoje záväzky aj hnuteľným majetkom podľa PAS zavádza novú kvalitu do dlžnícko-veriteľských vzťahov. Takéto riešenie umožní bankám ľahšie uspokojovať finančné potreby malých a stredných podnikov. „Snáď najdôležitejšou zmenou, ktorú novela prináša, je zrušenie prednostného daňového záložného práva. Zrovnoprávnenie všetkých veriteľov a typov záložného práva je jedným z predpokladov bezproblémového fungovania systému záložného práva na hnuteľný majetok a dôležitým stimulom na podporu podnikania v SR,“ uviedol Kisztner.

Ako dodal, napriek tomu, že SR pristúpila k reforme záložného práva spomedzi krajín strednej a východnej Európy ako jedna z posledných, javí sa ako najpokrokovejšia. „Aj predstavitelia Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorí na príprave novely Občianskeho zákonníka aktívne spolupracovali, zdôrazňujú, že Slovensko môže byť v tomto ohľade vzorom pre západoeurópske krajiny,“ uzavrel Kisztner.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS