ČLÁNOK
Podnikatelia sa znova môžu uchádzať o inovačné vouchery
1. augusta 2014

Podnikatelia pôsobiaci v sektore výskumu a vývoja sa znova môžu uchádzať o inovačné vouchery. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie. Peňažnými poukážkami môžu podnikatelia zaplatiť za služby výskumných a vývojových pracovísk. Vouchery financované z prostriedkov štátneho rozpočtu majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch.

O vouchery je možné požiadať do 2. septembra tohto roku. Vykonávateľom podpornej schémy je rovnako ako v uplynulom roku Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). „Podobne ako pri vlaňajšom pilotnom projekte, aj tentokrát sme spravili všetko pre minimalizáciu administratívnej záťaže a povinností preukazovania plnenia podmienok pre žiadateľov o podporu,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová, ktorá zároveň vyzdvihla nárast nominálnej hodnoty voucherov pre niektoré typy podnikov. Ide o spoločnosti s počtom zamestnancov do 250, vrátane, kde sa podpora zvýšila z 3 500 na 5 tisíc eur. V prípade väčších podnikateľských subjektov zostala rovnako, ako v uplynulom roku na úrovni 10 tisíc eur. Pre podniky s počtom zamestnancov do 250 je intenzita pomoci stanovená na úrovni 100 percent. V prípade väčších podnikov dosahuje 45 percent, čo znamená, že žiadateľ spolufinancuje podporený projekt vo výške 55 percent oprávnených nákladov z vlastných zdrojov. V roku 2014 je na podporu prostredníctvom inovačných voucherov vyčlenených 235 tisíc eur. Úspešní žiadatelia môžu tieto príspevky využiť najneskôr do konca novembra 2014.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS