ČLÁNOK
Podnikatelia požadujú krátkodobé úvery
2. apríla 1998

V prípade Slovenska si podnikateľské subjekty zamieňajú Eximbanku s komerčnými bankami. Požadované úvery sú vo veľkej miere krátkodobé, do jedného roka. Na medzinárodnom seminári Podpora exportnej výkonnosti – základ hospodárskej stratégie transformácie slovenskej ekonomiky to vo štvrtok vyhlásila viceguvernérka Eximbanky SR Zuzana Trandžíková. Podľa Z. Trandžíkovej je potrebná zmena doteraz platnej legislatívy. Oblasť podpory vývozu tovaru je podľa nej treba vyčleniť samostatne. Poskytne sa tým podľa jej slov Eximbanke viac „voľnosti“. Viceguvernérka Eximbanky ďalej upozornila na fakt, že kým v SR táto inštitúcia obsahuje bankovú aj poistnú divíziu, vo svete sú väčšinou len bankové, resp. úverové divízie. V prípade teritórií sa Eximbanka orientuje podľa nej na krajiny bývalého Spoločenstva nezávislých štátov, Čínu, Indiu, Malajziu, Thajsko, či krajiny Južnej Ameriky. „V komoditnej oblasti prioritu hrajú dopravné zariadenia, drevo, kovy, papier a textilné výrobky. Našim zámerom je zvýšiť podiel veľkých investičných celkov,“ dodala Z. Trandžíková. Eximbanka vznikla 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č. 80/1997. Ku koncu roka 1997 dosiahlo jej základné imanie prijatia úveru od japonskej spoločnosti Nomura v objeme 70 mil. USD. Podľa predbežných údajov hospodársky výsledok pred zdanením k ultimu decembra 1997 dosiahol 81,9 mil. Sk, čo predstavuje čistý zisk približne 49 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 10. 2021

USD 1,160 0,000
CZK 25,403 0,016
GBP 0,844 0,003
HUF 359,710 0,710
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS