ČLÁNOK
Podnikatelia budú môct využit nové servery i Series za výhodnejších podmienok
13. marca 2003

V Bratislave sa konal seminár venovaný novým produktom radu IBM eServer iSeries, ktorý organizovala spolocnost IBM Slovensko pre používatelov tejto platformy a pre obchodných partnerov IBM na Slovensku. Nová generácia týchto serverov ponúka lepšie softwarové vybavenie, až o 80% výhodnejší pomer ceny a výkonu pre stredne velké spolocnosti ako aj možnost využívat kapacitu volných procesorov podla aktuálnej potreby.

Seminár otvoril Marián Korienek, Team Leader oddelenia pre predaj produktovej rady IBM eServer spolocnosti IBM Slovensko, ktorý informoval úcastníkov o súcasnej situácii v oblasti iSeries na domácom trhu. Medzi klientov IBM využívajúcich servre iSeries na Slovensku patria okrem iných spolocností aj významné financné inštitúcie pôsobiace v oblasti bankovníctva a poistovníctva. Na máj tohto roku sa pripravuje stretnutie používatelov platformy IBM eServer iSeries, na ktorom si užívatelia pravidelne vymienajú svoje užívatelské skúsenosti a oboznamujú sa s novinkami tejto produktovej rady.

Hlavnou castou seminára bola prednáška pána Douga Fulmera, ktorý v IBM pôsobí na pozícii Worldwide Sales Executive pre e-business infrastructure pre oblast servrov rady iSeries. V prvej casti sa zameral na celkovú charakteristiku e-business prostredia a realizované zmeny v ponuke serverov iSeries. Na základe spätnej väzby od svojich zákazníkov upravila spolocnost IBM množstvo serverov a doplnkových služieb s cielom zvýšenia kapacity a zníženia operacných nákladov tak, aby plne vyhovovali požiadavkám trhu. Novinkou je metóda „capacity on demand“ , ktorá ponúka spolocnostiam volnú kapacitu na prekonávanie období s najväcšou zátažou v rámci výkonnostných špiciek. Pridaná kapacita je klientom k dispozícii podla aktuálnej potreby pocas prevádzky.

V druhej casti prednášky sa úcastníci dozvedeli viac o dalších zmenách v rade produktov iSeries. Hlavnou z nich je ponuka najmodernejšieho softwarového vybavenia pre jednotlivé rady iSeries rozdelená na základnú „Standard Edition“ a rozšírenú verziu „Enterprise Edition“, ktorá zahrna široké portfólio softwarových produktov IBM: IBM Lotus QuickPlace a Lotus Sametime, WebSphere Express a Tivoli. Dalšou prednostou je dynamické prispôsobenie servrov pre rôzne operacné systémy podla preferencií klienta a novinkou sú aj servery iSeries urcené špeciálne pre malé a stredné firmy.

„Platforma iSeries bola niekedy v minulosti považovaná za menej perspektívnu, preto je velmi dôležité upozornit na nový vývoj a transformáciu v tejto oblasti a na našu ponuku vyspelých riešení urcených pre súcasný trh“ povedal Marián Korienek, Team Leader oddelenia pre predaj produktovej rady IBM eServer spolocnosti IBM Slovensko. „Nové produkty iSeries ponúkajú flexibilnú kapacitu podla potreby klienta, integráciu s rôznymi platformami a výrazné zníženie obstarávacích a prevádzkových nákladov“, dodal pán Korienek.

IBM je najväcšia svetová spolocnost v oblasti informacných technológií, ktorá už 80 rokov stojí na špici podnikových inovácií. IBM je popredným dodávatelom riešení pre e-biznis a má záujem pomáhat spolocnostiam, obchodným partnerom a vývojárom využívat potenciál internetu a sietových systémov v rôznych podnikoch a odvetviach. Spolocnost ponúka rôzne medzinárodné a špecifické riešenia urcené pre spolocnosti všetkých velkostí. Dalšie informácie o možnostiach uzatvorenia partnerstva s IBM získate na adrese http://www.ibm.com/partnerworld.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS